Københavns nye store grønne område?

Valbyengen passeres på nuværende tidspunkt på stien ud mod kystlinjen mellem Valbyparken og Kystagerparken i København, på grænsen til Hvidovre. Man ænser det knap nok, da jordvolde og krat besværliggør udsigten, mens man går langs Kalveboderne. Området rummer mulighed for 17 ha vild natur, og vil gøre Valbyparken og Kystagerparken til et samlet naturområde. 

Se og hør Knud Erik fortælle om området
Sydhavnens Avis (ugeavis.dk) har lavet en artikel med tilhørende video, hvor du kan høre Knud Erik Hansen, formand for Danmarks Naturfredningsforening København, fortælle om området. Hele artiklen kan læses her

''Hvis vi laver solceller på området, forpasser vi en unik mulighed for at få et sammenhængende grønt område langs Kalveboderne. Natur kan man ikke flytte. Men solceller kan man altså godt lægge et andet sted.'' - Citat fra Formand for Danmarks Naturfredningsforening København Knud Erik Hansen

DN København har afgivet høringssvar

Området har været spærret af for offentligheden i godt 30 år, og netop derfor er der opstået vild bynatur og biodiversitet. Det kan dog snart være forbi, da HOFOR ønsker at bygge et solcelleanlæg. For at kunne opsætte et solcelleanlæg på området, skal der ændres i lokalplanen. DN København har i den anledning afgivet høringssvar. Beslutningen skal træffes på et møde i Miljø- og Teknikudvalget den 26. april.

DN København mener, at det er positivt, at HOFOR ønsker at producere vedvarende energi, men at solceller ikke hører hjemme, hvor de fortrænger muligheder for vild natur og biodiversitet.