Grønt område med plads til vild natur, foreningsliv, kunst og kultur

Mellem Vesterbro og det nye Sydhavnen ligger et område, der kan blive en oase for de tætbyggede bydele omkring området. Det er Vesterbro, som   fortsat er  en tætbygget bydel. Det er de nye bydele i Sydhavnen, der er meget tæt byggede bydele og uden større friarealer og natur.

Området har fået flere navne. Vesterbro Lokaludvalg har døbt det Vester Remisepark. Overborgmester Frank Jensen kaldte det op til kommunevalget i 2017 for ’Lille Vesterbro’. Det var dog ikke en populær betegnelse. Den signalerede noget helt andet end det, som mange borgere gerne ville have. Senere har kommunen kaldt det for Banebyen, men er nu begyndt at kalde området for Godsbanearealet.

Området kom offentligt i spil som byudviklingsområde, da Vesterbro Lokaludvalg i 2017 fremlagde et forslag plan for området.

PROBLEMATIKKEN:

Københavns Kommune og DSD ejendomme har planer om at bygge et sted mellem 3.000-6.000 nye boliger på det gamle godsbaneterræn.

DET MENER DN:

Den karakter, godsbaneterrænet har fået gennem dets jernbanehistorie, bør bevares. Området har potentiale til at blive en grøn oase i en bydel, hvor det grønne længe er blevet fortrængt.

Forslaget viste, hvordan området kunne udformes med natur og park og til aktiviteter. Planen udpegede bygninger, som skulle bevares, og som havde kulturhistorisk betydning. I planen blev der skabt forbindelser til både Vesterbro og det nye Sydhavnen. Planen viser, hvorledes området kan blive en oase i et byområde med meget tæt bebyggelse.

DSB Ejendomme og det statslige ejendomsselskab Freja havde imidlertid arbejdet med planer om massiv bebyggelse af området. Der har været nævnt, at de ønsker 5.000-6.000 boliger. Det vil medføre meget tætte bebyggelser ind imellem de mange bygninger, der bør bevares. 3.000 boliger har også været nævnt. Det ville ikke efterlade megen plads til naturområder.

 

Kommunen fortsatte imidlertid med at ændre i området uden en samlet plan. Kommunen vedtog at placere bygninger til Oehlenschlægersgade Skole i området. Den fine bygning med det tidligere malerværksted blev revet ned. Der er lavet en voldsomt bred vej gennem området. Der er planer om at lave ungdomsboliger på et område, som vil være oplagt som en del af et kommende grønt område. Der var i lang tid usikkerhed om skæbnen for en række flotte bjælkebygninger, som DSB har brugt til lagerbygninger. De er nu under renovering og skal bruges til diverse aktiviteter for københavnerne – madsteder, mødesteder, aktivitetssteder m.m.

Op til vedtagelsen af kommuneplanen ultimo 2019 spidsede det til. De grønne partier ville have en anden udvikling for Vester Remisepark end den, DSB Ejendomme og Freja havde planer om. Det endte med et kompromis. Den nordlige del må nu kun bebygges til en bebyggelsesprocent på 100. Det er uklart hvad det konkret betyder. Men hvis bygningerne i gennemsnit er på 3 etager, er det kun en tredjedel af området, der må være bygninger på. Der skal være 8-11 ha grønne områder. Det er imidlertid inklusive diverse mindre, private grønne områder. Det er meget lidt i et område på ca. 60 ha. 
Det blev med kommuneplanen vedtaget, at der skal laves en helhedsplan.

Kommuneplanvedtagelsen er et stort fremskridt. Kommunen er nu væk fra planerne om massiv udbygning med 3000-6000 boliger men er stadig et godt stykke fra at sikre at området kan blive en grøn oase for københavnerne.

Hvad mener DN?

Kommuneplanvedtagelsen for området er fortsat langt fra DN Københavns ønsker til området.

For DN København er det vigtigt, at der kommer et større og sammenhængende område på 15-20 ha med natur. Det kan måske laves i den nordlige og vestlige del af området. Der er til de mange beboere i bydelene rundt om også stort behov for boldbaner, og de fylder også. Det er også vigtigt, at området udvikles, så den kulturhistorie som området rummer som lokomotivværkstedsområde, bevares.

DN ser området som den sidste chance for at få et større grønt område i de store bydele omkring.

Kommunen forpassede muligheden for at lave stort grønt område fra Vester Remisepark og ned gennem Enghave Brygge og ud til en havnepark. I stedet bebygges Enghave Brygge massivt tæt, og der fyldes endda op i havnen. Vester Remisepark er derfor den sidste mulighed for at få et større grønt areal i det store byområde omkring Vester Remisepark.

 Hvad kan du gøre? 

  • Brug vores hashtag #FredOmrådet
  • Følg os på Facebook
  • Fortæl andre om sagen
  • Bliv frivillig

Senest opdateret: 28. januar 2020