Pressemeddelelse

Hent pressemeddelelsen som fil

Lovforslag truer naturfredninger

Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen har tirsdag den 19. februar et lovforslag til første behandling i Folketinget. Det vil ophæve tre fredninger for at skaffe penge til By & Havn og ændre en fjerde, så der stort set ikke er mere tilbage af fredningen.

Fredninger ophæves normalt kun i fredningsnævnene. Det er undtagelsen, at Folketinget ophæver fredninger ved lov. Hvis fredninger skal ophæves, skal der være tungtvejende samfundshensyn, som gør det nødvendigt.

Det er absolut ikke tungtvejende samfundshensyn at ville skaffe penge til et selskab. Samfundet freder jo netop for at beskytte natur mod økonomiske interesser.

Lovforslaget er derfor ikke kun en trussel mod fredningerne på de fire områder. Det er også en trussel mod alle fredninger og vil fremover svække den beskyttelse, som fredninger bør give naturen.

De fire fredede områder og baggrunden

De tre områder, hvor fredningerne skal ophæves er: Et område på 18.1 ha på Lærkesletten på Amager Fælled tæt ved Strandengen, Stejlepladsen (4.3 ha) i Fiskerhavnen og Selinevej Nord (4,4 ha) på Kalvebod Fælled. På Bellahøjmarken i Vanløse ændres fredningsbestemmelserne, så stort set hele det grønne areal skal anvendes til helårscampingplads.

Lovforslaget skal sikre, at By & Havn får en indtægt på 1,9 mia. kr. Det svarer til det beløb, som By & Havn har vurderet som mistet indtægt, fordi de ikke har fået mulighed for at bygge på den gamle strandeng på Amager Fælled. Beløbet baseres udelukkende på By & Havns egen vurdering og på hemmeligholdte beregninger.

Penge til metro

Transportminister Ole Birk Olesen siger i et høringsnotat, at finansiering af en metro kan anses som et tungtvejende samfundshensyn, der kan være grundlag for at ophæve fredninger. Han skriver: For så vidt angår anbringendet om, at der ikke er tungtvejende samfundsmæssige hensyn for en ophævelse af fredningen, er det Ministeriets vurdering, at en udvidelse af den Københavnske metrocityringudgør et tungtvejende samfundsmæssigt hensyn.

Knud Erik Hansen, næstformand for Danmarks Naturfredningsforening København, siger hertil: Hvis finansiering af en metro skal anses som tungtvejende samfundshensyn, så er alle fredninger truet. Finansiering af nye motorveje vil da også kunne begrunde, at man ophæver fredninger. Det er et ekstremt synspunkt. Ministerens synspunkt bryder totalt med det, alle forbinder med fredninger og 100 års fredningspraksis – at fredninger skal være for evigt og netop beskytte mod økonomiske interesser.

Amager Fælled ødelægges

Bebyggelsen på Lærkesletten, som lovforslaget skal gøre muligt, vil være en bydel med ca. 4500 beboere. Bebyggelsen vil i gennemsnit være på 6 etager. Den vil fylde et areal, der måler 350-400 m på hver side. Et område, der svarer til Kongens Have eller til bydelen Sluseholmen. Den vil ligge som en massiv klods i det åbne landskab - tæt op ad Strandengen med den unikke natur. Det vil medføre en hård belastning af naturen både på Strandengen og på den øvrige Amager Fælled. Der er allerede krav om, at der skal være asfalterede og belyste cykelveje gennem Strandengen. Det vil medføre, at Strandengen vil gå fra at være naturområde til at minde om en park.

Steffen Rasmussen, talsmand for Amager Fælleds Venner, udtaler: Vi er meget bekymret for konsekvenserne for naturen på Amager Fælled. Naturen på arealerne omkring bebyggelsen vil blive slidt, og det vil ramme den unikke natur på Strandengen hårdt. Asfalterede og belyste cykelveje hører ikke til i et naturområde som Strandengen. Det vil mindske biodiversiteten.

Stejlepladsen - del af et kulturhistorisk miljø

Stejlepladsen ligger midt i et kulturhistorisk miljø som fiskerhavn. En bebyggelse midt i den vil slå dette miljø i stykker. Fysisk vil bebyggelsen være så dominerende, at det vil udviske karakteren af det kulturhistoriske miljø.

Jan Mathisen, talsmand for Fiskerhavnens Venner, udtaler: Fiskerhavnen er et unikt miljø som emmer af historie – og vel at mærke ikke overklassens historie. Det vil man ødelægge med den nye bebyggelse. Vi har også et socialt miljø, hvor vi ikke kun kender hinanden, men også kærer os om hinanden. Det kan også gå i stykker.

Bellahøjmarken

Bellahøjmarken er en historisk fælled, der oprindeligt var dyrskueplads. Den ligger i et stærkt trafikeret område med store indfaldsveje, men udgør set fra de 29 punkthøjhuse på Bellahøj et særligt grønt åndehul, der forstærker udsynet over København og dens tårne.

Henrik Nielsen, talsmand for Bellahøjmarkens venner, udtaler: Planerne om at ophæve fredning og bygge helårscamping vil forstyrre de landskabelige værdier og hindre offentlighedens adgang til fælleden. Hvilke parker kan blive de næste, hvis fredninger kan ophæves, uden at fredningsnævn og lokale beboere spørges?

Kontakt

Yderligere oplysninger og kommentarer kan få ved henvendelse til:

Knud Erik Hansen (40 40 43 44), næstformand Danmark Naturfredningsforening København

Steffen Rasmussen (20 45 14 18), talsmand for Amager Fælleds Venner

Jan Mathisen (20 43 09 43), talsmand for Fiskerhavnens Venner

Henrik Nielsen (30 13 46 74), talsmand for Bellahøjmarkens Venner

Fredningsalliancen

Fredningsalliancen er et paraplynetværk med en række organisationer, der arbejder for at bevare fredningerne og stoppe loven om affredningerne.

Følgende organisationer er med i Fredningsalliancen:

Danmarks Naturfredningsforening København, Amager Fælleds Venner, Fiskerhavnens Venner, Det Grønne Knæ, NOAH, Verdens Skove, Bellamarkens Venner, Grøn Agenda Sydhavn og Ungdom Noah.

Alliancen støttes af 34 organisationer og bevægelser – og flere er på vej:

Arternes Aarhus, Botanisk Forening, Børn i Byen, Cyklistforbundet København, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Veganske Forening, De Studerendes Vandreklub, Den Grønne Studenterbevægelse, Det Fælles Bedste, Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening Aarhus, Dansk Ornitologisk Forening København, Extinction Rebellion Denmark, Foreningen Frie Bønder - Levende Land, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø, Frøsamlerne, Høfte 41, Københavns Fødevarefællesskab, Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur, Landsforeningen Praktisk Økologi , Lepidopteologisk forening, Naturvejlederforeningen, Natur og Ungdom, Nature's Rights Denmark, Nej til motorvej på Røsnæs, Permakultur Danmark, Pindsvinevennerne i Danmark, Red Byens Træer, Slowfood København, Sustain Daily, Sydhavnsforeningen, Vild med Vilje og Wilhjelmgruppen.

 

 

Skrevet den 19. februar 2019