Bestyrelsesmedlemmer


Formand

Knud Erik Hansen (40 40 43 44)

Næstformand
Ole Damsgaard (50 51 58 80)

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer

 • Linda Andersen
 • Linda Thyme
 • Benedicte Christensen
 • Anna Karina Zimmermann 
 • Casper Eskildsen
 • Claus Aarestrup
 • Charlotte Heitmann
 • Lisbeth Signe Nielsen
 • Per Henriksen
 • Thea Jedig Steenberg

Suppleanter

 • Astrid Frydensberg

Om Bestyrelsen
DN Københavns bestyrelse har 12 medlemmer og 2 suppleanter. Vi mødes en gang om måneden.

Om Formandskabet
Bestyrelsen konstituerer sig årligt med en formand og en næstformand, som udgør et formandskab. Formanden er ansvarlig for bypolitikken, og næstformanden er ansvarlig for fredningssager.


Valg til Bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt på den årlige generalforsamling (årsmødet). Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, og de vælges ind for 3 år ad gangen. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.


Kontakt Bestyrelsen
koebenhavn@dn.dk 


På billedet: DN Københavns bestyrelse, fra Årsmødet 2023

Øverste række fra venstre:
Lisbeth Signe Nielsen, Benedicte Christensen, Thea Jedig Steenberg (suppleant), Anna Karina Zimmermann, Charlotte Heitmann, Amanda Johannisson

Nederste række fra venstre:
Casper Herløv Eskildsen, Per Henriksen, Claus Aarestrup, Ole Damsgaard (næstformand), Knud Erik Hansen (formand)

Ikke på billedet:
Linda Thyme, Linda Solveig Hau Andersen og Astrid Frydensberg (suppleant)Senest opdateret oktober 2022