Hvad er forskellen på Byudviklingsgruppen og Naturgruppen? 

Naturgruppen har mest at gøre med biodiversitet, strand, søer og vandløb.
Byudviklingsgruppen fokuserer mere på byggeri, trafik, miljøforhold, affald og energi.

Nedenfor ser du først en overordnet beskrivelse af de to grupper. Herefter følger individuelle beskrivelser af grupperne. 

 

Overordnet beskrivelse af Byudviklingsgruppen og Naturgruppen

Byudviklingsgruppen og Naturgruppen er DN Københavns 'sagsgrupper'. De tager sig af sagsbehandling af lokale sager inden for f.eks. planlovgivning og natur- og miljøbeskyttelse. 

Via vores arbejde med lokale kommunale sager følger vi op på, om naturen bliver forringet gennem byggerier, manglende pleje eller måske direkte ulovligheder.

Meget af indsatsen for natur og miljø foregår bag skrivebordet og pc’en. Her gennemgår vi sagspapirer og bruger f.eks. kort og offentlige miljødatabaser for at vurdere, om vi skal klage over en afgørelse, der måske forringer naturen. 

Vi tager af og til ud at kigge på områderne for at vurdere en sag. Derfor kommer man som frivillig i en af sagsgrupperne til at kende København godt. Nogle gange bliver folk sure, hvis vi klager over noget. Dét kan kræve, at man er robust – men heldigvis er de fleste glade for, at vi er med til at passe på byens grønne steder. Og nye frivillige ledsages af et erfarent medlem, når vi er ude at vurdere en sag. 

DN Københavns sagsbehandling har stor betydning for landskabet og naturoplevelserne i byen. Både gennem den konkrete sag, og fordi sagsarbejdet er fundamentalt i vores lobbyindsats. Arbejdet har samtidig stor betydning for landskabet, både på kort og på langt sigt.

Vi fortæller om vores sejre til de lokale medier og roser også myndigheder og lodsejere, når de hjælper naturen og miljøet.

Kendskab til lovgivningen er vigtig. Derfor kan du følge nogle af de mange kurser, som Danmarks Naturfredningsforening udbyder gennem Naturens Universitet, hvor du får viden om VVM, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, husdyrloven osv. – og endelig kan vi altid ringe til sagsbehandlerne i DN's sekretariatet, der altid er parate med gode råd i en given sag.

Byudviklingsgruppen

Som natur- og miljøorganisation har vi ret til at få aktindsigt i alle miljøsager i kommunen. Kommunen er samtidig forpligtet til at informere os om dem. Derfor består en stor del af vores arbejde i byudviklingsruppen i at forholde os til de sager, vi får tilsendt fra kommunen.

Hvis vi efter at have vurderet en sag ikke mener, at den er problematisk, sker der ikke mere fra vores side. Hvis vi derimod synes, at der er et eller andet galt i en sag, skriver vi en indsigelse eller beder DN's sekretariat om at anke afgørelsen.

Ud over sager, som f.eks. omhandler lokalplaner, ser vi på miljøspørgsmål i bredere forstand. Vi tager miljøemner op, som vi enten selv mener, bør have større fokus, eller sager, som medlemmerne opfordrer os til at kigge nærmere på.

Derudover beskæftiger vi os med trafikspørgsmål, når det er aktuelt. 

 

Gruppen mødes ca. en gang om måneden. 

 Tovholder: Eva Walpersdorf

Se også vores Bypolitik

 

Naturgruppen

I Naturgruppen beskæftiger vi os med naturen i København, herunder også strand, søer og vandløb. Vores arbejde kan bestå i:

  • at sikre et grønt område ved at frede det,
  • at samarbejde med Københavns Kommune om plejen af et område
  • at klage over en tilladelse - fx en indskrænkelse af et grønt område
    og meget andet.

Vi deltager aktivt i de råd, brugergrupper m.v. i København, der arbejder med at bevare og forbedre byens natur.

F.eks. deltager vi i Brugerrådet for Lersøparken. Rådet er med til at udforme plejeplanen for området. Det er et samarbejde mellem Center for Park og Natur, lokale borgere og grønne interesseorganisationer.
Vi er også medlem af Det Grønne Råd i København. Her kan vi påvirke indholdet af byens grønne områder på et mere overordnet plan, og vi er med til at prioritere nye grønne tiltag.

Gruppen mødes ca. en gang om måneden.

Tovholder: Ole Damsgaard

Se også vores Naturpolitik

 

Bliv Frivillig

Vil du være frivillig i Byudviklingsgruppen eller Naturgruppen, så kontakt os på koebenhavn@dn.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig! 


Senest opdateret januar 2022