Nyhed

Ny rapport: Byggeri af Lynetteholmen kan skade grønbroget tudse

Den truede paddeart er fundet i området omkring Lynetteholmen, hvor byggeriet af en stor kunstig halvø er planlagt. Konsekvenserne for naturen skal derfor undersøges bedre, mener DN.

Den truede og beskyttede padde grønbroget tudse lever og yngler lige i det område, hvor København Kommune og et flertal i Folketinget vil bygge en kunstig halvø med plads til 35.000 indbyggere.

Det viser et nyt notat, som konsulentfirmaet Amphi Consult har lavet for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i København.

Den grønbrogede tudse er gået meget stærkt tilbage de seneste år, og flere steder er den helt forsvundet. På Fyn og på Sjælland findes den nu kun ganske få steder. Og en af de steder er altså det nordlige Amager. Den nye rapports konklusion er, at den truede padde lever i de områder, som vil blive berørt af byggeriet, og den risikerer derfor at blive påvirket negativt af byggeriet.

Arten er beskyttet af EU-lovgivning og må derfor ikke fanges eller trues, og man må ikke ødelægge dens levesteder. Tudsen er også kategoriseret som "truet" på den danske rødliste. 

Kortet viser forekomsten af grønbroget tudse, som både er beskyttet af EU-lovgibning og  kategoriseret som "truet" på den danske rødliste.  Den må derfor hverken fanges eller trues.  Se billedet i fuld størrelse nederst i artiklen.

Regeringen har imidlertid fremsat og fået vedtaget en såkaldt anlægslov for projektet, der fratager offentligheden muligheden for at klage over projektet.

Derfor retter DN København nu henvendelse til Folketingets Transportudvalg og Folketingets Miljø- og fødevareudvalg.

På baggrund af DNs henvendelse har By og Havn i en udtalelse til Politiken den 24. november  afvist, at etableringen af Lynetteholmen vil påvirke grønbroget tudse. Det gælder hverken anlægget til modtagelse af jord på Refshaleøen (Lynetten) eller de andre områder, hvor der kan være transport.

DN er uenig i dette og har derfor lavet et supplerende kort, der tydeligt viser sammenfaldet mellem fund af grønbruget tudse og der hvor der skal ske anlægsarbejde i forbindelse med etableringen af Lynetteholm. Dette kort har vi sendt til transportministeren og til de to folketingsudvalg. Vi forventer derfor, at politikerne beslutter sig for at lave en supplerende miljøundersøgelse. I modsat fald vil det være en overtrædelse af habitatdirektivet.

Kortet viser forekomsten af grønbroget tudse, som både er beskyttet af EU-lovgibning og  kategoriseret som "truet" på den danske rødliste.  Den må derfor hverken fanges eller trues.