Bestyrelsesmedlemmer


Formand

Knud Erik Hansen (40 40 43 44)

Næstformand
Ole Damsgaard (50 51 58 80)

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer

 • Linda Andersen
 • Linda Thyme
 • Erik Vinding
 • Maria Kolding
 • Sarah Kisbye
 • Amanda Johannisson
 • Benedicte Christensen
 • Anna Karina Zimmermann 
 • Casper Eskildsen
 • Claus Aarestrup

Suppleanter

 • Astrid Frydensberg
 • Lilly Teglgaard Nielsen

Om Bestyrelsen
DN Københavns bestyrelse har 12 medlemmer og 2 suppleanter. Vi mødes en gang om måneden.

Om Formandskabet
Bestyrelsen konstituerer sig årligt med en formand og en næstformand, som udgør et formandskab. Formanden er ansvarlig for bypolitikken, og næstformanden er ansvarlig for fredningssager.


Valg til Bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt på den årlige generalforsamling (årsmødet). Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, og de vælges ind for 3 år ad gangen. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.


Kontakt Bestyrelsen
koebenhavn@dn.dk 

På billedet: DN Københavns bestyrelse, fra Årsmødet 2022
Bageste række fra venstre: Ole Damsgaard (næstformand), Linda Thyme, Claus Aarestrup, Casper Eskildsen, Lilly Teglgaard Nielsen, Benedicte Christensen, Knud Erik Hansen (formand)

Forreste række fra venstre:  Sarah Kisbye, Amanda Johannisson, Anna Karina Zimmermann, Erik Vinding, Linda Andersen

Ikke på billedet: Maria Kolding, Astrid FrydensbergSenest opdateret oktober 2022