Ole Damsgaard, Formand (50 51 58 80)

Knud Erik Hansen, Næstformand  (40 40 43 44)

Peter Alving, Bestyrelsesmedlem 

Mette Marie Andersen, Bestyrelsesmedlem

Erik M. Jacobsen, Bestyrelsesmedlem

Ove Løbner, Bestyrelsesmedlem, Tovholder for Naturgruppen

Linda Andersen, Bestyrelsesmedlem

Kristoffer Jarlov Jensen, Bestyrelsesmedlem

Jytte Kirkegaard, Bestyrelsesmedlem

Linda Thyme, Bestyrelsesmedlem

Sine Kaas, Bestyrelsesmedlem

Jesper Svendsen, Bestyrelsesmedlem

 

Suppleanter:

Martin Kjærulff Nielsen, suppleant

Mads Jørgensen, suppleant

Erik Vinding, suppleant


Formanden og næstformanden udgør et formandskab, hvor opgaver løbende fordeles mellem de to. For to områder er der en fast arbejdsfordeling. Formanden er ansvarlig for fredningssager og næstformanden er ansvarlig for bypolitikken.


Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes på koebenhavn@dn.dk