Bestyrelsesmedlemmer


Formand

Knud Erik Hansen (40 40 43 44)

Næstformand
Ole Damsgaard (50 51 58 80)

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer

 • Mette Marie Andersen
 • Ove Løbner
 • Linda Andersen
 • Kristoffer Jarlov Jensen
 • Jytte Kirkegaard
 • Linda Thyme
 • Sine Kaas
 • Julie Ravn Petersen
 • Mark Therkildsen
 • Erik Vinding

Suppleanter

 • Martin Kjærulff Nielsen
 • Teis Vostrup

Om Bestyrelsen
DN Københavns bestyrelse har 12 medlemmer og 4 suppleanter (pt kun 2 valgt). Vi mødes en gang om måneden.

Om Formandskabet
Bestyrelsen konstituerer sig årligt med en formand og en næstformand, som udgør et formandskab. Formanden er ansvarlig for bypolitikken, og næstformanden er ansvarlig for fredningssager.


Valg til Bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt på den årlige generalforsamling (årsmødet). Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, og de vælges ind for 3 år ad gangen. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.


Kontakt Bestyrelsen
koebenhavn@dn.dk Senest opdateret oktober 2020