Fredninger ophæves ved lov uden væsentlig samfundsinteresse

FREDNINGER OPHÆVES VED LOV DET BIDRAGER TIL AT UNDERMINERE FREDNINGSSYSTEMET OG BESKYTTELSEN AF NATUREN En bred kreds af partier i Folketinget vil nu ophæve fredninger i Sydhavnen og på Amager Fælled ved lov. Det er begge steder, hvor kommunen gerne vil bygge boliger for at skaffe penge til By&Havn. Det er, at underminere hele fredningssystemet. Vi har fredninger til at sikre at tilfældige interesser ikke sådan lige kan bygge eller lavet andet, der går imod de naturhensyn, der ligger i fredningerne. Det er derfor praksis, at der skal meget væsentlige samfundsmæssige interesser til for, at det kan at være ok at ophæve en fredning ved lov. Det er ikke væsentlige samfundsmæssige interesser, at en kommune (eller et By&Havn) mangler penge i kassen eller mangler byggegrunde til boliger. Hvis det skal ses om væsentlige samfundsmæssige interesser, der kan legitimere at man ophæver en fredning, vil fredninger miste deres værdi som beskyttelse af naturen. Det er derfor stik imod grøn politik at ophæve fredninger som Stejlepladsen og områder på Amager Fælled ved lov. Hvis man vil ophæve fredninger, bør man respektere naturfredningslovgivningen og søge dem affredet gennem fredningssystemet (bl.a. fredningsnævnet).