Amager Fælled

En vigtig sag for både Amager Fælled og for natur i København
Sagen om Amager Fælled er kommet til at handle om, hvordan kommunen prioriterer eller ikke prioriterer natur i byudviklingen.
Sagen har udviklet til at inddrage flere områder, bl.a. affredning ved lov, cykelvej hen over strandengen m.m.

Nordhavn Naturpark

Nordhavn Naturpark – en grøn vision for det nye Nordhavn
Københavns store havneanlæg ved Øresunds kyst – Nordhavn – er mere end blot containerterminal, lystbådehavn, millionbyggerier og kajplads til store krydstogtskibe. Nordhavn er også natur, og står til DN København skal der meget mere natur til Nordhavn.

Emdrup-haverne

Emdrupgårds Have og Søgårds Have ligger op til fredede områder. De trues nu af byggeri, selvom begge haverne i sig selv er fredningsværdige – både som værdifulde, grønne områder og som parkområder, der skal give folk nem adgang til grønne områder.

Amagerbanen

Der har gennem længere tid været stigende bekymring og stor lokal modstand mod at inddrage den bevarede rest af Amagerbanen til byudvikling. Derfor er det rigtig glædeligt, at der nu rejses fredningssag for Amagerbanen! 

Vester Remisepark

Det gamle godsbaneterræn skal gå til naturen og kulturen – ikke til mere nybyggeri 
København mangler grønne områder, og Vesterbro er ingen undtagelse. Derfor arbejder DN København sammen med Vesterbro Lokaludvalg på at gøre godsbaneterrænet omkring Otto Busses Vej til en byoase med fokus på natur og kultur – til Vester Remisepark.

De Gamles By

Vi skal den sorte misrøgt af Nørrebros grønne oaser til livs 
Mellem ældreboliger og daginstitutioner i De Gamles By ligger en af Nørrebros grønne oaser. Men området står muligvis over for en større forandring. Sammen med forskellige grønne kræfter på Nørrebro har DN København givet vores input til udarbejdelsen af en ny helhedsplan for De Gamles By.

Sankt Jørgens Sø

Skybrudsplaner: Søerne giver København en kvalitet, som vi skal værne om. De er en vigtig rekreativ ressource og udgør en væsentlig del af byens kulturhistorie. Det forpligter os til at finde løsninger på skybrudsudfordringerne, som ikke ødelægger denne kvalitet.

Lynetteholmen

Den kunstige ø Lynetteholmen "sælges" som værende den eneste løsning på nogle udfordringer, København har. Disse udfordringer kan løses på andre og bedre måder – måder, der kan sikre københavnerne et stort, grønt område med natur.


Flere Vigtige Sager:


Vi arbejder løbende for flere sager end de ovennævnte. Vil du være med?