Nyhed

Vi skal passe på de mindre, grønne områder!

Vi skal beskytte de mindre, grønne områder i København, så de ikke forsvinder bid for bid.

Som kommunen har ladet København udbygge, så har boliger og erhverv de seneste år haft en alt for dominerende prioritet. Men boliger og erhverv er kun en del af det, der skal være i en by. Der skal også være plads til en række andre vigtige funktioner som f.eks. børneinstitutioner, boldbaner og ikke mindst grønne områder til at natur og til at være i. Det er ofte kommet i anden række, og de mange funktioner må så ’slås’ pladsen. Og der har det grønne ofte ikke kommunens prioritet. Det skal vendes om. Vi skal sikre, at der er plads til det, der gør en by god at bo i, og at det grønne får en høj prioritet. Vi må så derefter se, hvilken plads der er til erhverv og boliger.

Derfor er DN København de seneste år udover større sager som Nordhavn og Amager Fælled også gået ind i en række mindre sager. Det gælder f.eks. kunstgræsbaner i Nørrebroparken og Lersøparken, institutionsbyggeri i Saxoparken og byggeri i De gamles By. Vi har blandet os i planerne for Amagerbane-området, hvor DSB ville bygge. Det er ført til både sejre og nederlag for det grønne.

De små grønne oaser, som af Kommunen ofte ses som potentielle byggegrunde, betyder utroligt meget for mange mennesker i de tætbebyggede områder i byen. Hvis vi ikke passer på dem, forsvinder de bid for bid.

Det bedste forsvar er ofte at være foran byggeplanerne. Derfor har DN København indledt et samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg om at sikre, at de grønne områder i Bispebjerg forbliver grønne. Det drejer sig Bispebjerg Kirkegaard og en række mindre grønne områder.  DN har også et særligt fokus på Søgårds Have og Emdrupgårds Have (Emdruphaverne) – to mindre, grønne områder i Emdrup. DN vil gerne have sådanne området fredet, så de senere ikke  kan udsættes for byggeplaner.