Nyhed

DN klager over afgørelse om fredning af Amager Fælled

Fredningsnævnet for København har den 15. april 2021 afsagt kendelse for fredningen af Amager Fælled.

Fredningsnævnet for København har den 15. april 2021 afsagt kendelse for fredningen af Amager Fælled. 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) er grundlæggende glad for, at vi dels får en fredning af den tidligere strandeng samt en revision af den eksisterende Amager Fælled-fredning. Der er imidlertid ét afgørende punkt i fredningsnævnets afgørelse, som er problematisk for naturen, og som vi derfor har klaget over til Miljø- og Fødevareklagenævnet i et brev den 11. maj 2021.

5 meter bred cykel- og fodgængersti
I afgørelsen tillades en 5 meter bred asfalteret og belyst cykel- og gangsti hen over strandengen fra den planlagte bebyggelse på Lærkesletten ved Vejlands Allé til Sundby station. Da den er planlagt til at gå igennem et område med høj biodiversitet, finder DN ikke at dens etablering er forenelig med fredningens mål.

DN mener, at fredningskendelsen er afgivet på et forkert grundlag. Københavns Kommune hævder, at det er vedtaget i loven der affredede dele af Amager Fælled (Lærkesletten), at stien skal ligge netop på den fremlagte placering. Det er ikke tilfældet og daværende Transportminister, Ole Birk Olesen har klart i skriftlige svar til lovbehandlingen skrevet at det ikke fastlægges i loven, men at fredningsnævnet kan afgøre placering og stiens placering.

DN mener at tilladelsen til stien bør udgå af fredningen, eller justeres så stien placeres, hvor den kan være så skånsom for biotopen som mulig. Det kunne eksempelvis være inde på Strandengen langs den kanal, der går langs Vejlands Allé.

I det hele taget finder DN ikke, at der er behov for cykel- og fodgængervejen til Sundby Station, idet Bella Center metrostation vil være tættere på for de fleste af dem, som stien er tiltænkt at servicere omkring Vejlandskvarteret. De, der vil til Sundby Station, kan bruge de eksisterende stier, hvilket på cykel kun tager 1-2 minutter mere.

Foreløbigt stop for stien
Idet loven vedrørende Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S giver fredningsnævnet mulighed for at bestemme, at der ikke må anlægges stier i området, er det stadig muligt at omgøre beslutningen om at anlægge stien. Og det er det, DN har argumenteret for i vores klage. Sagen ligger nu til behandling hos Miljø- og Fødevareklagenævnet, og så længe den behandles vil man ikke kunne begynde at anlægge stien.