Vi er som udgangspunkt meget positive overfor de mange nye ideer og ambitiøse forslag, som Københavns Kommune har fremlagt.

København står netop nu overfor en unik mulighed for at skabe en "forgrønning" af byen i forbindelse med, at vi skal imødekomme udfordringerne fra de store skybrud.

Vi vil være med til at diskutere alle relevante detaljer i forhold til skybrudsplanerne, og vi vil arbejde konstruktivt med forslagene, som er hjerteblod for vores forening.

De handler nemlig om specifikke fredede naturområder i København og en separation af regnvand og kloakvand. Og vi har nu en chance for at gøre vores gader og stræder grønne, når gaderne skal udgøre et værn mod skybrud. Vi håber og tror, at løsningerne kan være med til at skabe grønne korridorer på kryds og tværs i byen, hvilket betyder, at vores bynære natur står overfor at få et stort kvalitetsløft.

 

Opdateret 17. februar 2014


Efterhånden, som arbejdet med skybrudsplanerne skrider frem i Københavns Kommune, har vi erkendt, at mange af de fredede parker er i spil som mulige områder, hvortil der kan ledes store mængder regnvand. Nogle steder mener vi, det kan være en god ide, andre steder er vi mere skeptiske.

Vi har erkendt, at materialet omkring skybrudsplanerne er meget omfattende. Vi gør, hvad vi kan for at læse det hele igennem. Dog er det en udfordring for os frivillige at kunne overskue det hele. Derfor forudser vi, at der vil være elementer i skybrudsplanerne, som vi har en holdning til, men som smutter for os i denne høringsproces. Det skal forstås på den måde, at vi ikke nødvendigvis får givet gode råd eller kommenteret på elementer, der måske senere skal søges dispensation til i de københavnske fredede områder.

Når en eventuel dispensationsansøgning så kommer, vil vi have mulighed for at kommentere på den igen. Det vil vi selvfølgelig gøre, da vi har holdninger til enhver dispensation, der skal gives i en fredning.

Vi er klar over, at vi måske kunne have kommenteret på forslag, der berører fredede områder allerede nu i høringsprocessen for konkretiseringen af skybrudsplanerne. Men som sagt er materialet så omfattende, at vi må erkende, at der sikkert er elementer, der smutter for os i denne proces.