Men biogas er mere miljøvenligt end biomasse. Derfor ønsker DN København, at en biogasløsning bliver belyst i VVM*-redegørelsen, der skal fastlægge rammerne for det nye anlæg.

Ligesom ved Amager Bakke projektet er der udskrevet en arkitektkonkurrence med fantasifulde resultater til følge. DN København har deltaget i et borgermøde om projektet og haft et særskilt møde med HOFOR om VVM-redegørelsen.

Ved mødet bad HOFOR DN København om hjælp til at udarbejde redegørelsen – en mulighed for at påvirke rammerne for det nye kraftvarmeanlæg, som DN København sagde ja tak til.

 

(* VVM: Vurdering af Virkningerne på Miljøet)