Kommunen udsendte i slutning af året 2012 et nyhedsbrev med information om de nye affaldsindsamlingsordninger. Her fremgik det, at madaffald ikke er genanvendeligt. Dette er helt ukorrekt. Madaffald udgjorde på det tidspunkt ca. 40 % af husholdningsaffaldet, og hvis genanvendelsesprocenten for alvor skal op, så er det her, der skal sættes ind. I Italien, Spanien og Portugal var den samlede genanvendelsesprocent dengang op til 70 % ved indsamling af madaffaldet i en særskilt beholder. Københavns Kommune har således siden da været ude på et helt galt spor.

Effektiv energikilde

Biogas lavet på madaffald er den mest effektive energiudnyttelse af madaffald - langt mere effektivt end at brænde madaffald. Faktisk kan det slet ikke brænde, da der er 80 % vand i. Derfor har DN København i længere tid forsøgt at påvirke HOFOR til aktivt at etablere varmeforsyning baseret på biogas fra madaffald. For at hjælpe HOFOR er der derfor for nylig blevet udarbejdet en rapport om biogas i København. Find denne til højre på siden.

Du kan kigge under din køkkenvask, hvor du har en skraldepose. Prøv at finde plads til en ekstra pose, som skal bruges til det våde "grønne" affald, og resten skal i den anden pose. Poserne er ikke noget problem for genbruget. De bliver sorteret fra!

Læs rapporten Biogas i Københavnjanuar 2015

Hvad kan du gøre?

Du kan kigge under din køkkenvask, hvor du har en skraldepose. Prøv at finde plads til en ekstra pose, som skal bruges til det våde "grønne" affald, og resten skal i den anden pose. Poserne er ikke noget problem for genbruget. De bliver sorteret fra!

Bor du i en ejendom med flere skraldespande, så aftal med bestyrelsen, at sætte et mærke på den eller de skraldespande, der kun må komme "grønt" affald i. Informer dine naboer om den nye ordning.

Affaldet vil midlertidigt stadig blive brændt, men det giver kommunen mulighed for at sende det "grønne" affald til genanvendelse. Informer dine naboer om den nye ordning!

På Københavns Kommunes hjemmeside vil er der offentliggjort retningslinjer for, hvad du kan gøre. Hold endelig øje med vores hjemmeside, hvor et link til kommunen vil blive oprettet.

23. Februar 2015