Pressemeddelelse

Mulighed for en unik naturpark i Nordhavn

Nordhavns Naturvenners plan indgår en stor naturpark i den nordlige del af Nordhavn og et stort område til idræt og byskov i den sydlige del af det store udviklingsområde.

Naturparkområdet kan blive et godt område for biodiversiteten i København og i høj grad også fordi det er et vigtigt fugleområde.

I alt 94 ha til natur og 11 ha til idræt.

Mulighed for en unik naturpark i Nordhavn
- Nyt forslag fra Nordhavns Naturvenner

Den nordlige halvdel af Nordhavn står til at skulle udbygges de næste 10-30 år. By&Havn har til det lavet en ny strukturplan. Den er nu til behandling i Trafik- og Miljøudvalget i Københavns kommune.

Nordhavns Naturvenner spillede allerede i 2019 ud med en plan og har nu revideret deres forslag til plan for Nordhavn.

I Nordhavns Naturvenners plan indgår en stor naturpark i den nordlige del af Nordhavn og et stort område til idræt og byskov i den sydlige del af det store udviklingsområde. I Nordhavns Naturvenners forslag indgår også grønne passager og et areal til bygninger og faciliteter i tilknytning til naturparkområdet. I alt 94 ha til natur og 11 ha til idræt.

Naturparkområdet kan blive et godt område for biodiversiteten i København og i høj grad også fordi det er et vigtigt fugleområde.

Knud Erik Hansen, der er talsperson for Nordhavns Naturvenner siger om deres plan: ”Der er mulighed for at lave en unik naturpark for københavnerne og endda ud til vandet og med både vådområder og bakker. Det kan blive et godt område for biodiversiteten i København”

Knud Erik Hansen siger videre: ”Da der går mange år inden området er fuldt udbygget, bør der laves fri adgang til de grønne områder, der ellers blot vil ligge hen”

Allan Marouf, der er formand for Østerbro Lokaludvalg siger: ”Vi kan spore en bevægelse bl.a. hos nogle politikere hen mod mere natur i Nordhavn og oplever også at tiden arbejder for os. Vi tror vi kan ende med en plan, der svarer til det Nordhavns Naturvenner nu præsenterer ” 

Nordhavns Naturvenner
I Nordhavns Naturvenner deltager Danmarks Naturfredningsforening København, Østerbro Lokaludvalg, Friluftsrådet København, Dansk Ornitologisk Forening, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, Dansk Cyklistforbund, NOAH, Verdens Skove, Østerbro Havnekomite, Miljøpunkt Østerbro og Østerbro Lokalråd.

Kontakt
Talsperson for Nordhavns Naturvenner:
Knud Erik Hansen (40 40 43 44), formand, Danmark Naturfredningsforening København

Formand for Østerbro Lokaludvalg, der er medlem i Nordhavns Naturvenner:
Allan Marouf (21 55 31 06), lokaludvalgsformand, Østerbro Lokaludvalg