Høringsvar  til forudgående høring om kommuneplantillæg for  Svanemøllen Kaserne

Danmarks Naturfredningsforening, København finder det væsentligt, at de grønne områder i København både udvikles og udvides. Den store omdannelse København igennem i disse årtier kræver en særlig opmærksomhed på det grønne, så omdannelsen af København resulterer i en by med gode og markante grønne områder.

Vi finder, at en del af Svanemøllen kaserneområde bør udlægges til park med mulighed for friluftsaktiviteter og at denne del integreres med Ryvangen Naturpark. Det bør som minimum være et område ud mod banen mod vest og nord for den eksisterende sti. Det forudsætter, at adgangen under banen åbnes og helst også en yderligere adgangsforbindelse lidt længere mod nord.

Det i konkurrenceprojektet grønne område et flot grønt vådområde. Der er imidlertid primært et gennemgangsområde med vådområde, som ikke er egnet til ophold. En udvidelse af det grønne område mod vest vil derfor komplementere vådområdet med et aktivitets- og opholdsområde – og samlet give de to delområder parkkarakter.

Danmarks Naturfredningsforening, København finder det væsentligt, at omdannelsen af Svanemøllen kaserne udformes med stiforbindelser fra Ryparken og til Østerbro – og både til den sydlige side (Kildevældsskolen) og til Ryvangs Alle (så tæt ved Svanemøllen station som muligt).  Vi finder, at det vindende forslag med vådområderne omkring stien har løst opgaven med sti til Kildevældsskolen på en god måde.