Skybrudsplanerne for Sankt Jørgens Sø må ikke ødelægge søerne

De indre søer i København, Sortedams-, Peblinge- og Skt. Jørgen søerne er et af Københavns mest eksponerede områder. De har med sit brede sølvglinsende bånd på tværs af brokvartererne nærmest ikonisk status for byen. Søerne passeres og bruges hver dag af 10.000 vis af københavnere og besøgende. Søerne er en vigtig rekreativ ressource, de er et vigtigt naturområde og de udgør en væsentlig del af byens kulturhistorie. Søerne giver København en kvalitet, som vi skal værne. Det forpligter os til at finde løsninger på skybrudsudfordringerne, som ikke ødelægger den kvalitet. De forslag som Københavns og Frederiksberg kommune har udsendt til skybrudssikring lever efter vores opfattelse ikke op til den forpligtelse DN København og DN Frederiksberg

Viser ud af 0
Se flere nyheder