Meget af indsatsen for natur og miljø foregår bag skrivebordet og pc’en. Her gennemgår vi sagspapirer og bruger måske kort og offentlige miljødatabaser for at vurdere, om vi skal klage over en afgørelse, der måske forringer naturen. Sagsbehandlingen foregår i to forskellige sagsgrupper: Natur- og miljøgruppen. Naturgruppen har mest at gøre med biodiversitet, strand, søer og vandløb. Miljøgruppen fokuserer mere på byggeri, trafik, miljøforhold, affald og energi.

Vi skal af og til ud og kigge på områderne for at vurdere en sag. Derfor kan man som frivillig i en af sagsgrupperne komme til at kende København godt. Nogle gange blive folk sure, hvis vi klager over noget. Dét kan kræve, at man er robust - ellers bliver man det. Heldigvis er de fleste glade for, at vi er med til at passe på byens grønne steder.  

DN Københavns sagsbehandling har stor betydning for landskabet og naturoplevelserne i byen. Både i den konkrete sag, og fordi sagsbehandlingen er helt fundamental i vores lobbyindsats.

Vi skal huske at fortælle om vores sejre til de lokale medier. Men vi skal heller ikke glemme rose myndighederne eller lodsejere, når de hjælper naturen og miljøet. 

Det er vigtigt at være inde i sagerne, så vi skal ha' et godt kendskab til lovgivningen. For at få det følger vi nogle af de mange kurser, vores sekretariat udbyder gennem 'Naturens Universitet'. Det er et slags kursuskatalog, der klær' os på med hensyn til VVM, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, husdyrloven osv.

Men hvis noget driller, kan vi altid ringe til sagsbehandlerne i Sekretariatet. De er altid parate med gode råd.

Miljøgruppen
Som natur- og miljøorganisation har vi ret til at få aktindsigt i alle miljøsager i kommunen.  Kommunen er også forpligtet til at informere os. Derfor er en stor del af vores arbejde i miljøgruppen at - efter bedste evne - tage os af de sager, vi får tilsendt fra kommunen.

Hvis vi efter at have set på en sag ikke mener, at der er grund til at gøre noget ved den, lader vi den ligge. Hvis vi derimod synes, at der er et eller andet galt, be'r vi typisk sekretariatet om at anke afgørelsen.

Ud over egentlige sager ser miljøgruppen på miljøspørgsmål i en mere bred forstand. Vi tager miljøemner op, som vi enten selv mener bør have større fokus, eller sager, som medlemmerne opfordrer os til at kigge nærmere på.

Derudover beskæftiger vi os med trafikspørgsmål, når det er aktuelt. 

Gruppen mødes normalt en gang om måneden.

 

 

Hans Preisler, Tovholder for Miljøgruppen

Naturgruppen
I Naturgruppen beskæftiger vi os med naturen i København, herunder også strand, søer og vandløb. Vores arbejde kan bestå i:

  • at sikre et grønt område ved at frede det,
  • at samarbejde med Københavns Kommune om plejen af et område
  • at klage over en tilladelse - fx en indskrænkelse af et grønt område

og meget andet.

Vi er med i de råd, brugergrupper o. lign. i København, der arbejder med at bevare og forbedre vores bys natur. Vi er altid med frivilligt og uden at få penge for det.

I øjeblikket deltager vi f.eks. i Brugerrådet for Lersøparken. Rådet er med til at udforme plejeplanen for området. Rådet er et samarbejde mellem Center for Park og Natur, lokale borgere og grønne interesseorganisationer.

Vi er også medlem af Det Grønne Råd i København. Det er et råd, hvor vi kan påvirke indholdet af byens grønne områder og være med til at prioritere nye grønne tiltag. Kommunens Teknik- og Miljøborgmester er også med i rådet.

Gruppen tager også ud og kigger på fredninger.

Gruppen mødes ca. en gang om måneden 

Ove Løbner. Tovholder for Naturgruppen