Cirka hver 6. uge mødes hele afdelingen for at vende bl.a. den slags spørgsmål. Det er også på afdelingsmøderne, vi hilser på nye frivillige og opdaterer hinanden på, hvad der er sket siden sidst.

DN København er lokalafdelingen af DN i det område, der afgrænses af Københavns kommune. Vi er alene drevet af frivillige kræfter. Heldigvis kan vi hente faglig støtte til større og mere komplicerede sager i DNs landsdækkende sekretariat, som vi har et godt samarbejde med. Det er absolut ingen forudsætning for at blive frillig eller at engagere sig, at man har fagligt kendskab eller relevant uddannelse inden for biologi, natur, planlægning. Vi har en meget blandet baggrund, og fælles for os er blot at vi er drevet af en interesse for natur og miljø, eller organisatoriske forhold.

Vi har fire stående arbejdsgrupper: en miljøgruppe, en naturgruppe, en mediegruppe og en eventgruppe. 

Vi snakker os til rette om tingene. Det er et af de principper, der kendetegner vores afdeling. Det er bl.a. derfor, at vores 'løse' frivillige stort set har lige så meget at skulle have sagt som vores 12 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt på den årlige generalforsamling (årsmødet) til at sidde 1, 2 eller 3 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig årligt med en formand og en næstformand.