Københavns Kommune:

Center for Miljø

Københavns miljønetværk for virksomheder

Natur- og Miljøundervisning i Københavns Kommune

 

Staten:

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen

Klima- og Energiministeriet

Skov- og Naturstyrelsen

 

Miljøpunkter / Agenda 21 i København:


Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Valby

Miljøpunkt Amager

Miljøpunkt Indre By/Christianshavn

 

Miljø- og klima hjemmesider:

Green living - Denmark

Det globale miljø - om miljøproblemer, især rettet mod biologiundervisningen i Gymnasiet og HF

Klimabevægelsen

 

Andre naturorganisationer og grønne sider:

Verdensnaturfonden - kæmper især for biologisk mangfoldighed og imod udryddelsen af truede dyrearter, som genkendt ved deres panda-logo

Friluftsrådet støtter mange former for friluftsliv, hvis du skulle mangle penge til et godt projekt i naturen. Desuden rådgiver de offentlige myndigheder.

Øko-info - en guide til det grønne i Danmark, en masse økologisk information

Dansk Cyklist Forbund

Grønne Familier - forbrugerorganisation om grøn levevis

Dansk Ornitologisk Forening - natur og fugle

Permakulturforeningen Danmark - arbejder for vedvarende levende kulturer, hvilket lyder lidt langhåret, men det handler dybest set om bæredygtighed og helhedsplanlægning

Det Økologiske Råd - oplysningsarbejde om økologi

Vand og Klima

Vestegnens Vandsamarbejde I/S - Vandsamarbejdet har til formål at fremme grundvandsbeskyttelse og sikre bæredygtig vandindvinding gennem koordination af grundvandsbeskyttende initiativer på vestegnen


(Opdateret 06-05-2015)