Nyhed

Støt Naturen og Kulturhistorien ved Amagerbanen

- skriv under

I kanten af Kløvermarken ligger den sidste rest af den gamle Amagerbane. Den er et helt særegent åndehul i byen. Du kan køre på bane med en skinnecykel og da opleve at trille gennem et grønt krat mit i byen og føle at du kører gennem et grønt landskab, hvor der er blevet plads til biodiversitet.

Glædelig opdatering, 4. juni 2020: 
Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 4. juni at rejse fredningssag sammen med Danmarks Naturfredningsforening for området.
Du kan stadig nå at støtte sagen med din underskrift! 
 

Oprindelig artikel, 24. maj 2020: 

Mellem Kløvermarken og Amagerbanen ligger kolonihaver og skæve boliger. Amagerbanen, kolonihaverne og Kløvermarken udgør samlet et stort grønt frirum. Det bør bevares. Kløvermarken er fredet og det vil være naturligt at inddrage kolonihaverne og Amagerbanen i fredningen for Kløvermarken.

Vi bliver en rig by, når vi evner at bevare sådanne åndehuller. Det rummer både natur og kulturhistorie

DSB Ejendomme har imidlertid planer om at bygge på den sidste rest af den gamle Amagerbane. De små haver er også opsagt med udgangen af 2021. De skæve boliger er på vej ud. Ifølge den nye kommuneplan er området udlagt som rekreativt område. Men alligevel kan DSB som ejer rydde arealet, så kvaliteterne som åndehul går tabt. De har allerede ryddet et tæt krat mellem banen og vejen.

Du kan støtte bevarelse af Amagerbane ved skrive under på en støtteerklæring.
https://www.skrivunder.net/fred_amagerbanens_sidste_strakning

Du kan også melde dig ind i facebookgruppen Bevar Amagerbanen:
https://www.facebook.com/groups/714032182669684

og følge kampen!


Plakat af kunstneren HuskMitNavn