Pressemeddelelse

Vinderprojekt lægger sig tungt på Amager Fælled - det begrænser ikke skaderne på Amager Fælled som naturområde

Vinderprojektet til byggeri på Lærkesletten er lavet for at optimere beboernes oplevelse af nærhed til natur. Men der er overhovedet ikke tænkt på, hvordan indgrebet i Amager Fælleds natur kunne minimeres.
Der bygges på uretmæssigt affredet jord. Det er, som om nogen stjæler jord fra os alle. Fredninger har vi, for at vi alle kan få adgang til jorden, og for at beskytte naturen mod økonomiske interesser. Det ligner mest noget, vi i andre sammenhænge ville kalde hæleri.

Vinderprojektet tager ikke hensyn til naturen på Amager Fælled – men kun til kommende beboeres adgang til naturen

Det er stadig jagten efter penge, der styrer

Vinderprojektet til en bebyggelse på Lærkesletten på Amager Fælled skal bygges på uretmæssigt affredet jord. Det er ved lovindgreb affredet uden at følge naturbeskyttelseslovens regler. Det er jord, der er som stjålet fra os alle. Vi freder områder for, at vi kan have dem som natur og beskyttet mod økonomiske interesser. Det kan derfor bedst betragtes som et hælerprojekt, der skal give By&Havn penge i kassen.

I denne jagt efter penge til By&Havn ser man også stort på, at bebyggelsen skal bygges på en giftgrund. Det gør ikke skade på naturen. Naturen kan fungere med det. Det gør ikke skade, når området er natur, vi færdes i. Men den er farlig for mennesker, der skal bo der. Jorden er fyldt med metan i sprængfarlige koncentrationer. Den kan trænge op og eksplodere. Den er fyldt med kræftfremkaldende stoffer. De kan sive op i bygningerne. En bebyggelse på det sted kræver, at vi tror, at ingeniørløsninger er fejlfri og kan fungere fejlfrit i mange år.

 
Vinderprojektet snylter på Amager Fælleds natur og gør skade på den. Vi har brug for store naturområder i København. Store områder er nødvendige for at have en god biodiversitet. Bebyggelsen er er markant indgreb i Amager Fælled som et stort naturområde og på biodiversiteten.

 

Men ikke nok med det. Selve vinderprojektet er ikke et projekt, der søger at lægge sig diskret ind i Amager Fælled. Det breder sig i stedet ud over hele byggefeltet. Det er langt fra et projekt med et begrænset fodaftryk. Friarealerne til bebyggelsen bliver ikke en del af naturen på Amager Fælled. Det blev budgetaftalen på Rådhuset bl.a. søgt ’solgt’ på. Disse friarealer er i projektet lukket inde i bebyggelsen.

 

Bebyggelsen er lagt tæt ved Strandengen. Det betyder, at den sårbare strandeng reelt vil blive en del af bebyggelsens friareal. Det vil gøre skade på den. Hertil kommer, at det øvrige Amager Fælled som naturområde vil blive belastet af 4500 beboere tæt ved. Selve bebyggelsen vil fortrænge den værdifulde natur på Lærkesletten. Det er bl.a. nattergalen, lærken, viben og vandsalamander. Det er dyr og fugle, der er vigtige for biodiversiteten i København.

 

 

Knud Erik Hansen

Næstformand

Danmarks Naturfredningsforening København

40 40 43 44