Nyhed

Ny bestyrelse og formandsskift

Danmarks Naturfredningsforening København har fået ny bestyrelse, og der er byttet om i formandskabet.

Danmarks Naturfredningsforening København har fået ny bestyrelse, og der er byttet om i formandskabet.

DN København har haft et formandskab med Ole Damsgaard som formand og Knud Erik Hansen som næstformand. Ole Damgaard har ønsket at trække sig fra formandsposten og i stedet blive næstformand.

DN København har derfor valgt
Knud Erik Hansen til formand og
Ole Damsgaard til næstformand.

Bestyrelsen består nu af følgende (se billedet):
Siddende fra venstre:
Sine Kaas, Linda Thyme, Erik Vinding, Knud Erik Hansen (formand)
Stående fra venstre:
Kristoffer Jarlov Jensen, Julie Ravn Petersen, Ole Damsgaard (næstformand), Martin Kjærulff Nielsen (suppleant), Jytte Kirkegaard, Ove Løbner, Mark Therkildsen, Linda Andersen, Teis Volstrup (suppleant)
Ikke på billedet:
Mette Marie Andersen

5 af bestyrelsens poster var på valg. Knud Erik Hansen og Linda Thyme blev genvalgt. Nyvalgt blev Mark Therkildsen, Julie Ravn Petersen og Erik Vinding.

Teis Volstrup er nyvalgt suppleant.

Tak til Erik Maagaard Jacobsen og Peter Alving, der er trådt ud, for deres arbejde i bestyrelsen.

I formandskabet har Knud Erik Hansen ansvaret for bypolitikken og Ole Damsgaard for natur- og miljøpolitikken.

Vi undskylder billedet i de grå og coronasterile omgivelser – vi holder jo meget af liv og af det grønne.

PÅ BILLEDET: DN Københavns nye bestyrelse:
  • Siddende fra venstre: Sine Kaas, Linda Thyme, Erik Vinding, Knud Erik Hansen (formand)
  • Stående fra venstre: Kristoffer Jarlov Jensen, Julie Ravn Petersen, Ole Damsgaard (næstformand), Martin Kjærulff Nielsen (suppleant), Jytte Kirkegaard, Ove Løbner, Mark Therkildsen, Linda Andersen, Teis Volstrup (suppleant)
  • Ikke på billedet: Mette Marie Andersen