Nyhed

Nordhavn Naturpark - plan offentliggøres i sidste halvdel af august

10 grønne organisationer er i gang med at lave et forslag til en stor naturpark på ca. 90 ha på Ydre Nord­havn. Området er halvanden gange så stort som Fælledparken. Naturparken vil rumme forskellige natur­ty­per – som skov, fælled og strandeng. Den skal være præget af vild natur og give plads til bio­diver­sitet. Den skal kunne rumme et varieret friluftsliv til glæde for lokale beboere og københavnerne.

Planen offentliggøres i sidste halvdel af august, og der er borgermøde torsdag den 5.9.

Pressemeddelelse

Nordhavn Naturpark – stor naturpark i København

10 grønne organisationer er i gang med at lave et forslag til en stor naturpark på ca. 90 ha på Ydre Nord­havn. Området er halvanden gange så stort som Fælledparken. Naturparken vil rumme forskellige natur­ty­per – som skov, fælled og strandeng. Den skal være præget af vild natur og give plads til bio­diver­sitet. Den skal kunne rumme et varieret friluftsliv til glæde for lokale beboere og københavnerne.

Organisationerne har dannet et netværk, Nordhavns Natur­venner,  vil have et forslag til naturpark færdig til august. Københavnerne vil efter sommerferien få mulighed for være med til at udvikle planen. Der vil blive nedsat arbejdsgrupper og københavner­ne vil kunne blande sig i debatten om planen i en facebook­gruppe. I begyndelsen af september holder Nord­havns Naturvenner et borgermøde om forslaget til naturpark.

Nordhavns Naturvenner har engageret Marianne Levinsens Tegnestue til at konkretisere naturvennernes ideer til natur­parken.  Planen skal også ses som et indspil til Københavns kommuneplan.

I Nordhavns Naturvenner deltager Danmarks Naturfredningsforening København, Østerbro Lokaludvalg, Friluftsrådet København, Dansk Ornitologisk Forening, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, NOAH, Verdens Skove, Østerbro Havnekomite, Miljøpunkt Østerbro og Østerbro Lokalråd.

Knud Erik Hansen, næstformand i Danmark Naturfredningsforening København og talsmand for Nordhavns Naturvenner siger: ”Der er brug for, at naturen kommer med i første række, når der skal planlægges. I Københavns kommunes planlægning har bygninger i mange år haft en absolut første prioritet. Natur er blevet til noget, der måske kan klemmes ind. I Nordhavn har vi muligheden for at give naturen plads.”  

En del af naturparkens område ligger på arealer, hvor By&Havn har planer om at bygge og dermed at tjene penge til at afdrage på selskabets gæld. Hertil siger Knud Erik Hansen, ”Det er uholdbart, hvis megen by­udvikling i København fortsat skal styres af pengenød i By&Havn. Vi skal huske, at vi planlægger både for os selv og ikke mindst for kommende generationer. Vi bør efterlade en by med betydelig mere bynær natur.”

Formanden for Østerbro Lokaludvalg Allan Marouf siger ”Nordhavn er en stor udvidelse af Østerbro. Her bør der også være natur. Det kan blive en unik naturpark for østerbroerne og for alle øvrige københavnerne.”

For Friluftsrådet i København er det vigtigt, at natur- og friluftsområder indgår markant i planlægningen. Næstformand i Friluftrådet Svend-Erik Fangel siger, ”Naturparken kan blive et rigtigt godt og spændende sted for mange former for friluftsliv. Det kan blive en naturpark, hvor mennesker kan udfolde sig eller blot nyde at være i naturen. Friluftsrådet ser naturparken som en kommende tvilling til Ungdommens ø (Middelgrundfortet).”

Kontakt

Yderligere oplysninger og kommentarer kan fås ved henvendelse til:

Talsmand for Nordhavns Naturvenner:
Knud Erik Hansen (40 40 43 44), næstformand, Danmarks Naturfredningsforening København

Medlem af Nordhavns Naturvenner:
Allan Marouf (21 55 31 06), lokaludvalgsformand, Østerbro Lokaludvalg
Sven-Erik Fangel Pedersen (21 72 33 49) næstformand, Friluftsrådet København