Pressemeddelelse

Miljøvurdering af Lynetteholmen – Pressemeddelelse

Miljøvurderingen af den kunstige ø Lynetteholmen er mangelfuld. DN København foreslår derfor, at der foretages en række supplerende undersøgelser og en uvildig vurdering af modelberegningerne. Lynetteholmen kan bl.a. skade væksten af ålegræs, som både har vital betydning for livet i Østersøen og for klimaet. Ålegræsset optager nemlig betydelige mængder CO2.

Ved offentliggørelsen af miljøvurderingen af Lynetteholm den 30. november 2020 var et af budskaberne fra overborgmester Lars Weis og direktør for By og Havn, Anne Skovbo, at de miljømæssige konsekvenser ved at gennemføre det store og ambitiøse anlægsprojekt er ubetydelige eller meget små i forhold til havmiljøet i Øresund og i Østersøen.

Efter nærmere granskning af den omfangsrige rapport må Danmarks Naturfredningsforening, København konkludere, at vi er dybt uenige. Vi mener ikke, at man kan drage en så vidtgående konklusion vedrørende havmiljøet på det foreliggende grundlag og vil derfor foreslå, at der foretages en række supplerende undersøgelser og en uvildig vurdering af modelberegningerne før Folketinget skal træffe beslutning om en anlægslov for Lynetteholm.

For det første blokerer Lynetteholm Kongedybet. Kongedybet er en af de dybe render gennem Øresund, som er vigtige for gennemstrømningen af salt vand fra Nordsøen og Kattegat til Østersøen. Det betyder at der strømmer mindre salt vand til Østersøen. Og netop det salte vand, som kommer fra Øresund, er livsvigtigt for miljøet i Østersøen.  Vi mener, at den miljøvurdering, der er foretaget, er mangelfuld i forhold til de sandsynlige konsekvenser for Østersøen. Derfor skal beregningerne suppleres med en uvildig vurdering inden Folketinget skal tage beslutning.

Et andet punkt, hvor vi forholder os kritiske, er i forhold til den negative indvirkning det store anlægsprojekt vil få for Øresunds system af lavvandede områder hvor der gror ålegræs. Ålegræsset har vital betydning for livet i Øresund, for eksempel for opvæksten af torsk. Ålegræs har også stor betydning for klimaet fordi ålegræs optager store mængder CO2. Langt mere end tilsvarende arealer med skov gør det.

DN forholder sig i øvrigt kritisk til, at Lynetteholmprojektet ’sælges’ som den eneste løsning på nogle udfordringer København har i forhold til for eksempel klimasikring og behov for flere boliger. Disse udfordringer kan efter Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse løses på andre og bedre måder – og måder, der kan sikre københavnerne mere natur, og som samtidigt kan bevare Øresunds unikke miljø.

 

Se mere i den vedhæftede indsigelse.

 

Kontakt vedrørende denne pressemeddelelse:

Ole Damsgaard,

næstformand for DN København

50515880

Ole.damsgaard@outlook.dk