Nyhed

Der er brug for mere natur i København - Der er ikke brug for en Lynetteholm

Nordhavn, Refshaleøen, det østlige Amager langs Øresund, Kløverparken m.fl. rummer en af de sidste muligheder for at lave et stort sammenhængende natur- og aktivitetsområde.
Syd for Nordhavn vil det meste af dette blive ødelagt, hvis Lynetteholmen realiseres.
Lynetteholmprojektet ’sælges’ som værende den eneste løsning på nogle udfordringer København har. Disse udfordringer kan løses på andre og bedre måder

DER ER BRUG FOR NATUR I KØBENHAVN
DER ER IKKE BRUG FOR EN LYNETTEHOLM MED BL.A. NY MOTORVEJ

Nordhavn, Refshaleøen, det østlige Amager langs Øresund, Kløverparken m.fl. rummer en af de sidste muligheder for at lave et stort sammenhængende natur- og aktivitetsområde.

Syd for Nordhavn vil det meste af dette blive ødelagt, hvis Lynetteholmen realiseres.

Lynetteholmprojektet ’sælges’ som værende den eneste løsning på nogle udfordringer København har. Disse udfordringer kan løses på andre og bedre måder – og måder, der kan sikre københavnerne et stort grønt område med natur – fra Nordhavn, over Refshaleøen og ned over Amagers østkyst.

Projektet 'sælges' med nogle formål, som kan nås på anden måde.

Det skal KLIMASIKRE København. Det skal vi på et tidspunkt ud i fremtiden have gjort, men det behøver man ikke Lynetteholmen til. Det vil være meget mere spændende at lave en 100-150 meter bred holm fra Refshaleøen til Nordhavn. Den kan laves, så den klimasikrer. Her kan naturen få lov til at udfolde sig, der kan ind imellem være boldbaner, og man vil kunne gå og cykle fra Refshaleøen til Nordhavn. En sådan holm vil kunne finansieres alene med pengene, man får for at modtage jord.

Projektet skal FREDELIGGØRE DELE AF KØBENHAVN FOR BILTRAFIK. Et godt formål. Det vil man gøre ved en omfartsvej til 20-30 mia. kr. De penge var bedre brugt til at forbedre den kollektive trafik til Københavns omegn. Når den kollektive trafik er god nok, så kan der laves en betalingsring. En sådan løsning vil nok ikke tilgodese nordsjællændernes ønske om at komme hurtigt til Lufthavnen, men det er nok heller ikke rimeligt at bruge 20-30 mia. kr. for at tilgodese dette ønske.

Projektet skal SKAFFE BOLIGER. Det er højst usikkert om det er er nødvendigt. Der er masser af plads i Københavns Omegn. Letbanen i Ring 3 vil, når den er etableret, tiltrække investeringer i boliger og arbejdsplads. Det vil markant mindske presset på boliger i København. Erhvervsstyrelsen regnede sig for nogle år siden sig frem til, at udviklingen omkring Ring 3 ville tage ca. 30 pct. af væksten i København. Og den er allerede aftagende. Vi kan komme i en situation, hvor indbyggertallet i København falder.

Væksten i København skyldes først for fremmest nyfødte. København er de sidste år vokset med ca. 10000 indbyggere, og 10000 af dem er nyfødte. Resten af befolkningsbevægelserne (flytninger, indvandring, og døde) er stort set gået i nul. I 2019 blev den ikke-nyfødte del af befolkningen i København endda 1500 mindre. Det skyldes i høj grad, at familier flytter ud af København til omegnen. Ca. halvdelen af de nyfødte er flyttet ud af København inden  skolealderen .

Lynetteholmen er derfor ikke nødvendig. Den tilgodeser nordsjællændernes mulighed for at komme hurtigt til lufthavnen. Den fremmer væksten i biltrafikken. Da behovet for boliger fremover er yderst usikkert, risikerer vi kun at stå med en motorvej. Den bygges først og planlægges færdig i 2035.

Lynetteholmen er en dårlig løsning for København og naturen. Der er bedre løsninger for København – hvor vi giver plads til natur og til aktiviteter. Det er der brug for.

Knud Erik Hansen
Næstformand – DN København