Nyhed

Drop Lynetteholmen – der er bedre løsninger

Lynetteholm-projektet ’sælges’ som værende den eneste løsning på nogle af Københavns problemer - men der er LANGT bedre løsninger end Lynetteholmen.
UDEN Lynetteholmen kan vi skabe et stort sammenhængende natur- og aktivitetsområde, som strækker sig over Nordhavn, Refshaleøen, det østlige Amager langs Øresund, Kløverparken m.fl.

København har IKKE brug for en Lynetteholm med bl.a. ny motorvej. 

Hvis Lynetteholmen realiseres, ødelægges en af vores sidste muligheder for at skabe et stort, sammenhængende natur- og aktivitetsområde i København. Et grønt område, som vil kunne strække sig over Nordhavn, Refshaleøen, det østlige Amager langs Øresund, Kløverparken m.fl. Syd for Nordhavn bliver det meste af dette ødelagt, hvis Lynetteholmen realiseres.

Lynetteholmprojektet ’sælges’ som værende den eneste løsning på nogle af Københavns udfordringer  men disse udfordringer kan løses langt bedre på andre måder. Måder, som kan sikre københavnerne bedre offentlig transport og et stort grønt naturområde.

Lynetteholmen skal såkaldt 'klimasikre' København. Det skal vi selvfølgelig have gjort, men det behøver man ikke Lynetteholmen til.

Det vil være langt mere interessant at lave en 100-150 meter bred holm fra Refshaleøen til Nordhavn (som illustreret på billedet). Den kan laves, så den klimasikrer. Her kan naturen få lov til at udfolde sig, der kan ind imellem være boldbaner, og man vil kunne gå og cykle fra Refshaleøen til Nordhavn. En sådan holm vil kunne finansieres alene med pengene, man får for at modtage jord.

Lynetteholm-projektet skal 'fredeliggøre dele af København for biltrafik'. Umiddelbart et godt formål - men man vil gøre det via en omfartsvej til 20-30 mia. kr. De penge var bedre brugt til at forbedre den kollektive trafik til Københavns omegn. Når den kollektive trafik er god nok, så kan der laves en betalingsring. En sådan løsning vil nok ikke tilgodese nordsjællændernes ønske om at komme hurtigt til Lufthavnen, men det er nok heller ikke rimeligt at bruge 20-30 mia. kr. for at tilgodese dette ønske.

Projektet skal skaffe boliger. Men det er højst usikkert, om det er nødvendigt. Der er masser af plads i Københavns Omegn. Letbanen i Ring 3 vil, når den er etableret, tiltrække investeringer i boliger og arbejdspladser i omegnsområderne. Det vil markant mindske presset på boliger i København. Erhvervsstyrelsen regnede sig for nogle år siden frem til, at udviklingen omkring Ring 3 vil tage ca. 30 pct. af væksten i København. Og væksten er allerede aftagende. Vi kan komme i en situation, hvor indbyggertallet i København falder.

Væksten i København skyldes først for fremmest nyfødte. København er de sidste år vokset med ca. 10000 indbyggere, og 10000 af dem er nyfødte. Resten af befolkningsbevægelserne (flytninger, indvandring og døde) er stort set gået i nul. I 2019 blev den ikke-nyfødte del af befolkningen i København endda 1500 mindre. Det skyldes i høj grad, at familier flytter ud af København til omegnen. Ca. halvdelen af de nyfødte er flyttet ud af København inden skolealderen .

Lynetteholmen er derfor ikke nødvendig. Den tilgodeser nordsjællændernes mulighed for at komme hurtigt til lufthavnen. Den fremmer væksten i biltrafikken. Da behovet for boliger fremover er yderst usikkert, risikerer vi kun at stå med en motorvej. Den bygges først og planlægges færdig i 2035.

Lynetteholmen er en dårlig løsning for København og naturen. Der er bedre løsninger for København – hvor vi giver plads til natur og til aktiviteter. Det er der brug for.

Knud Erik Hansen
Næstformand – DN København