Nyhed

Kommunen kan købe Amager Fælled og Fiskerhavnen fri for ny bebyggelse

KOMMUNEN KAN TAGE AF KASSEN til at købe Amager Fælled og Fiskerhavnen fri.

Kommunen har mange penge i både årlige overskud og likviditet.
Kommunen kan købe Amager Fælled og Fiskerhavnen fri uden det går ud over andre investeringer i byen - som plejehjem, institutioner, skoler, pladser m.m.

KOMMUNEN KAN TAGE AF KASSEN
- til at købe Amager Fælled og Fiskerhavnen fri.

Københavns kommunen vil tillade, at By & Havn bygger på Lærkesletten på Amager Fælled og Stejlepladsen i Fiskerhavnen. Det er områder, som efter kommunens ønske, er blevet tvangsaffredet ved lov.

Det er sket for, at By & Havn kan få penge til at afdrage på gæld fra metroen. Kommunen lader dermed natur betale for metro. Men metroen bør ikke betales med natur. Den bør betales med penge.

Kommunen skal bruge ca. 1,4 mia. kr. til at betale By&Havn for ikke at bygge på Lærkesletten på Amager Fælled og Stejlepladsen i Fiskerhavnen. Det har kommunen indtil nu afvist. Kommunen har imidlertid både overskud og penge i kassen til at kunne betale de 1,4 mia. kr.

Kommunen har omkring 15 mia. kr. i kassen (likviditet). Men kommunen siger, at det allerede er besluttet, hvad disse penge skal bruges til.  Kommunen har besluttet en række bygge- og anlægsopgaver, som skoler, biblioteker, pladser o.l. De skal alle finansieres af de 15 mia. kr. i kassen. Derfor kan pengene i kassen ifølge kommunens politikere ikke bruges til at købe Amager Fælled og Fiskerhavnen fri for bebyggelse.

Men det er falsk tale. Politikerne fortæller ikke hele sandheden. Det kan ses ved blot at konstatere, at de kommunale politikere har besluttet for 25 mia. kr. bygge- og anlægsopgaver og ’kun’ har 15 mia. kr. i kassen. De har med andre ord besluttet for 10 mia. kr., som de ikke har i kassen.

Det er heller ikke nødvendigt at have dem alle i kassen. Det tager nemlig tid at gennemføre de mange vedtagne bygge- og anlægsopgaver. Kommunen får derfor i årene fremover årlige overskud, der også kan og skal bruges.

Uanset hvad kommunen har i kassen, vil det tage flere år at gennemføre de besluttede bygge- og anlægsprojekter. Kommunen kan ikke sådan lige sætte bygge- og anlægsarbejder i gang for 25 mia. kr. De skal følge de statslige regler for, hvor meget kommunen årligt må sætte i gang. De sidste år har det i været omkring 3,9 mia. kr. Bliver beløbet 4 mia. kr. om året fremover, varer det mindst 6 år før kommunen kan have gennemført alle opgaverne til de i alt 25 mia. kr. Kommunen har i mange år ikke brugt alt det de må bruge til bygge- og anlægsprojekter. Det kan derfor tage endnu længere tid at få gennemført alle projekterne til de 25 mia. kr.

Kommunen har de sidste år haft et overskud på lidt over 5 mia. kr. Det er forventeligt, at kommunen også vil have et overskud i den størrelse fremover. Kommunen vurderer selv, at overskuddet de næste tre år vil være 5-6 mia. kr. I de kommende 6 år vil der derfor være et overskud på omkring i alt 30 mia. kr. De penge kan kommunen bruge sammen med de 15 mia. kr., der nu er i kassen. Der er derfor nok penge til at bygge de skoler, plejehjem m.m. til de 25 mia. kr., der er besluttet.

Der vil derfor være mere end nok penge til at betale de 1,4 mia. kr. til at købe Amager Fælled og Fiskerhavnen fri for bebyggelse. Det vil ikke gå ud over de vedtagne bygge- og anlægsprojekter.  Der vil endda være penge nok til nye beslutninger for nye bygge- og anlægsopgaver.

Selvom kommunens politikere siger, at kassen er bundet til vedtagne bygge- og anlægsprojekter, så overholder de det ikke selv. Kommunen har f.eks. i 2020 taget 2 mia. kr. af kassen og forudbetalt dem til Feriefonden. De har dermed reelt taget penge fra kassen, som de siger er bundet til bygge- og anlægsopgaver.

Kommunens fortælling om, at alle pengene kassen er bundet til vedtagne bygge- og anlægsopgaver, er ikke kun falsk. Den er også noget særegen. Andre kommuner håndterer deres budgettering for bygge- og anlægsopgaver anderledes. De inddrager åbent både kassebeholdningen (likviditeten) og kommende års overskud i budgetteringen.

Kommunens fortælling om, at alle kassens penge er bundet, kan derfor bedst ses som en fortælling, der skal bruges til skjule, at Københavns kommune er en rig kommune - og til at afvise folkelige krav om at købe Amager Fælled og Fiskerhavnen fri for bebyggelse.

Kommunen behøver derfor ikke at lade natur – i Fiskerhavnen også kulturhistorie – betale metrogæld. Kommunen kan betale med penge. Der mangler blot, at politikerne viser en politisk vilje til at hente pengene op fra kassen.