Arrangement

Knud Erik Hansens tale til Lærke-reddersamlingen den 4.3.2021 - på Amager Fælled

Når jeg ser en mand med en hund gå hen over lærkesletten og en lærke i fuld fart foran ham og væk fra ham, så gør det ondt. Det er en skabning, der jages væk. Det er liv der jages væk. Det er for mig udtryk for afstumpethed i vores samfund.

Biodiversitet betyder, at der skal være plads til lærken, nattergalen, rådyret, viben, stor vandsalamander, engpiberen, strandskade og mange flere. Der skal være steder hvor skovhornuglen kan jage. Der skal være plads til mus. Der skal være plads til liv.

KNUD ERIK HANSENS TALE TIL LÆRKE-REDDER SAMLINGEN
for lærkerne på Lærkesletten - på Bjerget på Amager Fælled den 4.3.2021

Når jeg ser en mand med en hund gå hen over lærkesletten og en lærke i fuld fart foran ham og væk fra ham, så gør det ondt. Det er en skabning, der jages væk. Det er liv der jages væk. Det er for mig udtryk for afstumpethed i vores samfund.

Det er måske også udtryk for, at de der bestemmer ikke har erkendt, at biodiversitet betyder, at man ikke kan lave alt det, som man gerne vil.  Biodiversitet betyder en mangfoldig flora og fauna. Det betyder, at der skal være plads til lærken, nattergalen, rådyret, viben, stor vandsalamander, engpiberen, strandskade og mange flere. Der skal være steder hvor skovhornuglen kan jage. Der skal være plads til mus. Der skal være plads til liv. Så er der noget andet, der ikke er plads til.

Når vi står her, er det jo fordi vi elsker det liv som vi har på Amager Fælled og også på den umiddelbart simple Lærkeslette.

Det er ikke den klassiske skønhed med store flotte bøgestammer og fine linjer i landskabet vi finder her. Her finder vi en natur som får skønhed, fordi vi oplever, at den udfolder sig.

Når man så åbner sine øjne, så kan man opdage en ny form for skønhed. En skønhed, der ikke er anderledes end de skønhedsidealer vi er vokset op til at se. Det kan både være træernes former, de krogede stammer, farverne, stemninger, men det er i høj grad også de små ting.  Amager Fælled er liv og nye former for skønhed. Og så er den et sted vi kan være i. Derfor elsker vi Amager Fælled.

Det været nogle svære dage. Det har gjort ondt at se, hvordan den natur, vi holder af her på Amager Fælled bliver maltrakteret, hvordan det liv den indeholder bliver behandlet som noget ligegyldigt.

Nogle har i protest sat sig foran maskinerne, nogen har spillet musik, nogen har været der med skilte og andet der viser vores afstandtagen til det der sker – og selv børnene har været der med deres skilte.

 Det er hårdt at være oppe mod en så stærk fysisk magt, som har manifesteret sig de seneste dage. Med det jeg har set så synes jeg de, der har været tæt på, har gjort det flot. De har været der. De har gjort det med besindighed og uden at lade vreden over der sker blive til vold. De har vist, at det er os der er de værdige, selvom det er en uværdig måde naturen behandles på. Vi skal fortsat være de værdige.

 Jeg synes vi her på højen skal påskønne det med en rungende klapsalve.

Det er desværre ikke svært at finde dele af det danske samfund, som ikke har handlet værdigt.

Det er skæmmende at se By & Havn og PensionDanmark gå i gang uden at have den nødvendige tilladelse til at arbejde i et område. De har ikke tilladelse til at arbejde i stor vandsalamanders habitat. Det er skæmmende at se, at politiet forholder sig passiv, når de får en politianmeldelse for dette.

Det er skæmmende at se, hvorledes politiet forholder sig helt passiv til bygherrens aktive brug af hunde til at obstruere lærkernes muligheder for at have reder – selvom jagt og vildt loven siger, at man ikke forsætlig må forstyrre fugle, hvis det har skadelig virkning på bestanden.

Det er en uværdig passivitet af et politi, der skal sørge for lov og orden.

Vi står her, fordi vi ikke vil finde os i det, og vi er ikke alene. Vi har 76 pct af københavnerne med. Vi får styrke af den store folkelige opbakning.

Når vi i dag og i dagene fremover går med vores skilte som lærke-reddere, viser vi, at vi vil, at lærkerne skal kunne være her. Vi viser, at der er brug for et samfund, der vil give plads til lærkerne og alle de andre levende skabninger, der er på Lærkesletten.

Vi vil de næste måneder frem fortælle politikerne, at de skal finde en løsning, så det byggeri ikke bliver til noget.

Der er enkel løsning. Alt der her handler ikke om at bygge. Det handler om at skaffe penge til at betale metroen. Det kan gøres på anden måde end at bygge.

Kommunen kan overføre penge til By&Havn, så By&Havn ikke behøver at bygge. Kommunen har både pengene i kassen og i overskud de næste år til at give By&Havn penge.

Betaler kommunen kan vi blive fri for det her vanvid – og vi kan være et samfund, der giver plads til naturen i byen.

Knud Erik Hansen, formand, DN København