Nyhed

Naturen vandt første runde - kommunen sendt hjem til hjemarbejde

København kommune har rejst en fredningssag for strandengen på Amager Fælled. Det er er imidlertid ikke en ordentlig fredning kommunen lægger op til. De vi have en 5 m, befæstet og belyst cykelgennemfartsvej hen over strandengen. Det vil skade den unikke biotop. Det er DN imod og mange andre grønne organisationer også. De mange bekymringer for naturen fik på fredningsmødet dommeren til at sige at han ville have en screening af konsekvenserne.

På Fredningsnævnets møde i dag om fredningen af Amager Fælled, blev Københavns kommunen på selve mødet sendt hjem for at gøre deres hjemmearbejde færdigt.

Kommunen har i fredningsforslaget indlagt en cykelvej hen over den unikke biotop, som strandengen er og som fredningen netop skulle beskytte. Det skal ifølge kommunen være en asfalteret og belyst cykelvej – eller måske rettere en cykelmotorvej.

Kommunen havde i deres fredningsforslag ikke inkluderet en miljøvurdering. Fredningsnævnet havde forinden meddelt, at ”Fredningsnævnet er sindet at træffe afgørelse i sagen uden indhentelse af miljø-vurdering”. Det ændrede dommeren på mødet.

Dommeren var helt sikkert påvirket af de mange skriftlige kommentarer, der var kommet og af de mange gode mundtlige indlæg. De havde et klart budskab. En cykelvej hen strandengen har alvorlige konsekvenser flora og fauna.

Sagen er derfor sat i bero i 3 måneder, hvor kommunen sammen med Miljøstyrelsen skal finde frem til, om der skal laves en miljøvurdering. Miljøstyrelsen havde selv på mødet sagt, at der minimum var brug for en miljøscreening, så det kunne afgøres om der skulle laves en miljøvurdering.

Markeringen

Forinden mødet i Fredningsnævnet stod mange Amager Fælled Venner med bannere og godt humør foran indgangen til Rådhuset (ved Brandstationen). Amager Fælleds Venner viste, at de stadig er en stemme, der skal regnes med. Under demonstrationen for Frank Jensen gennem rækken af Amager Fælled Venner og ind til rådhusindgangen – og uden at standse op og snakke.

Mødet

Mødet startede lidt forvirret, fordi der ikke var sat stole op. De kom dog efter et kvarter og så kunne mødet gå i gang. Dommeren bød velkommen og sagde klart, at der jo ikke var normalt, at der kom så mange til et fredningsnævnsmøde. Han fortalte venligt, om rammerne for mødet.

Så gik mødet i gang. Først med indlæg fra Miljøstyrelsen, der klart sagde, at de manglede en belysning af konsekvenserne ved en sti (cykelvej) hen over strandengen.

Dernæst, Danmark Naturfredningsforening (DN), Amager Fælleds Venner, Dansk Ornitologisk Forening, NOAH. Alle talte imod cykelvejen. Friluftsrådet var ikke til stede, men har sendt er klar kommentar, der tager afstand fra cykelvejen.

Danmarks Naturfredningsforening har i deres høringssvar skrevet at vil gøre skade på naturen på strandengen og skade strandengen som det naturområde strandengen er for alle der færdes i den. Kommunen begrunder cykelvejen med et påstået behov for en cykelvej til Sundby station fra den bebyggelse kommunen vil bygge på Lærkesletten op til strandengen. Dette behov afviser DN, bl.a. fordi cykelvejen i mange tilfælde ikke vil være den korteste vej til en station – og der hvor den er længere er det kun ca. 300 m ovenpå ca. 1000 m. Det er cykelafstande og 300 m svarer til ca. 1 minut på cykel. Hent DN's høringssvar her (klik)

Efter organisationerne fortalte en række borgere og heriblandt gode Amager Fælled Venner, hvor vigtigt det var at beskytte strandengen – og at cykelvejen derfor ikke må laves.

Tilbage stod et klart budskab: Strandengen er en særlig vigtig biotop og den skal fredningen beskytte.

Kun én borger talte for cykelvejen, så folk kunne komme fra en bebyggelse på Lærkesletten til Sundby Station. Det blev imødegået af DN. DN sagde at, hvis der blev bygget, så vil det meste af bebyggelsen sandsynligvis ligge i den sydlige del af byggefeltet. Herfra vil der være kortere til Bella Station. Der var da ikke brug for den foreslåede cykelvej.

Og så til sidst sluttede dommeren af med at bede Københavns kommunen om at lave en screening af konsekvenserne. Kommunen fik 3 måneder til det. Noget af en begmand til kommunen, der nu har fået noget hjemmearbejde, de burde have lavet forinden.

Du kan hente DN's høringssvar til fredningsnævnet her (klik)