Nyhed

Naturen vandt første runde - kommunen sendt på hjemmearbejde

Københavns Kommune har rejst en fredningssag for strandengen på Amager Fælled. Det er imidlertid ikke en ordentlig fredning, kommunen lægger op til. De vi have en 5 meter bred, befæstet og belyst cykelgennemfartsvej hen over strandengen. Det vil skade den unikke biotop. Det er DN - og mange andre grønne organisationer - imod. De mange bekymringer for naturen fik Fredningsnævnets dommer til at sige, at han ville have en screening af konsekvenserne.

På Fredningsnævnets møde i dag om fredningen af Amager Fælled blev Københavns Kommune sendt hjem for at gøre deres hjemmearbejde færdigt.

Kommunen har i fredningsforslaget indlagt en cykelvej hen over den unikke biotop, som strandengen er, og som fredningen netop skulle beskytte. Det skal ifølge kommunen være en asfalteret og belyst cykelvej – eller måske rettere en cykelmotorvej.

Kommunen havde i deres fredningsforslag ikke inkluderet en miljøvurdering. Fredningsnævnet havde forinden meddelt, at ”Fredningsnævnet er sindet at træffe afgørelse i sagen uden indhentelse af miljø-vurdering”. Det ændrede dommeren på mødet.

Dommeren var helt sikkert påvirket af de mange skriftlige kommentarer, der var kommet, og af de mange gode mundtlige indlæg. De havde et klart budskab: En cykelvej hen over strandengen har alvorlige konsekvenser for flora og fauna.

Sagen er derfor sat i bero i 3 måneder, hvor kommunen sammen med Miljøstyrelsen skal finde frem til, om der skal laves en miljøvurdering. Miljøstyrelsen havde selv på mødet sagt, at der minimum var brug for en miljøscreening, så det kunne afgøres, om der skulle laves en miljøvurdering.

Markeringen

Op til mødet i Fredningsnævnet havde mange af Amager Fælleds Venner taget opstilling med bannere og godt humør foran indgangen til Rådhuset (ved Brandstationen). Amager Fælleds Venner viste, at de stadig er en stemme, der skal regnes med. Under demonstrationen skyndte Frank Jensen sig gennem rækken af Amager Fælleds Venner og ind til rådhusindgangen uden at standse op og snakke.

Mødet

Mødet startede lidt forvirret, fordi der ikke var sat stole op. De kom dog efter et kvarter, og så kunne mødet gå i gang. Dommeren bød velkommen og sagde klart, at det jo ikke var normalt, at der kom så mange til et fredningsnævnsmøde. Han fortalte venligt om rammerne for mødet.

Så gik mødet i gang. Først var der indlæg fra Miljøstyrelsen, der klart sagde, at de manglede en belysning af konsekvenserne ved en sti (cykelvej) hen over strandengen.

Dernæst talte Danmark Naturfredningsforening (DN), Amager Fælleds Venner, Dansk Ornitologisk Forening og NOAH - alle imod cykelvejen. Friluftsrådet var ikke til stede, men har sendt en klar kommentar, der tager afstand fra cykelvejen.

Danmarks Naturfredningsforening har i deres høringssvar skrevet, at cykelvejen vil gøre skade på naturen på strandengen og skade strandengen som det naturområde, den er, for alle der færdes der. Kommunen begrunder cykelvejen med et påstået behov for en cykelvej til Sundby Station fra den bebyggelse, kommunen vil bygge på Lærkesletten op til strandengen. Dette behov afviser DN, bl.a. fordi cykelvejen i mange tilfælde ikke vil være den korteste vej til en station – og der hvor den er længere er det kun ca. 300 m ovenpå ca. 1000 m. Det er cykelafstande, og 300 m svarer til ca. 1 minut på cykel. Hent DN's høringssvar her (klik)

Efter organisationerne fortalte en række borgere, heriblandt gode Amager Fælleds Venner, hvor vigtigt det er at beskytte strandengen – og at cykelvejen derfor ikke må laves.

Tilbage stod et klart budskab: Strandengen er en særligt vigtig biotop, og den skal fredningen beskytte.

Kun én borger talte for cykelvejen, så folk kunne komme fra en bebyggelse på Lærkesletten til Sundby Station. Det blev imødegået af DN. DN sagde, at hvis der blev bygget, så vil det meste af bebyggelsen sandsynligvis ligge i den sydlige del af byggefeltet. Herfra vil der være kortere til Bella Center Station. Der ville da ikke være brug for den foreslåede cykelvej.

Dommeren sluttede af med at bede Københavns Kommune om at lave en screening af konsekvenserne. Kommunen fik 3 måneder til det. Noget af en begmand til kommunen, der nu har fået noget hjemmearbejde, de burde have lavet forinden.

Du kan hente DN's høringssvar til fredningsnævnet her (klik)