Nyhed

Fredninger ophæves ved lov uden væsentlig samfundsinteresse

Fredninger ophæves ved lov. Det bidrager til at undermindere fredningssystemet og beskyttelsen af naturen.

En bred kreds af partier i Folketinget vil nu ophæve fredninger i Sydhavnen og på Amager Fælled ved lov.

Det er begge steder, hvor kommunen gerne vil bygge boliger for at skaffe penge til By & Havn. Det er at underminere hele fredningssystemet.

Vi har fredninger til at sikre, at tilfældige interesser ikke uden videre kan bygge eller lave andet, der går imod de naturhensyn, der ligger i fredningerne. Det er derfor praksis, at der skal meget væsentlige samfundsmæssige interesser til, for at det kan være ok at ophæve en fredning ved lov.

Det er ikke væsentlige samfundsmæssige interesser, at en kommune (eller et By & Havn) mangler penge i kassen eller mangler byggegrunde til boliger. Hvis det skal ses som væsentlige samfundsmæssige interesser, der kan legitimere, at man ophæver en fredning, vil fredninger miste deres værdi som beskyttelse af naturen.

Det er derfor stik imod grøn politik at ophæve fredninger som Stejlepladsen og områder på Amager Fælled ved lov. Hvis man vil ophæve fredninger, bør man respektere naturfredningslovgivningen og søge dem affredet gennem fredningssystemet (bl.a. fredningsnævnet).