Nyhed

Fælleden. Amager Fælled og sundheden

Hvad vil mon være til størst gavn for folkesundhed og fællesskabsfølelse? Skal Strandengens urnatur få lov til at bestå, eller må den vige pladsen for nye boliger?

LOUISE HOLST HEMMINGSEN OG PETER ALVING, hhv.formand for og bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening København.

I den verserende debat om Amager Fælled bliver behovet for flere boliger tit stillet i modsætning til naturbevarelse. Det kan godt være, at der vokser nogle sjældne planter på Amager Fælleds gamle strandeng, men de skal ikke stå i vejen for boliger, må man forstå. Ingen tvivl om, at det at have tag over hovedet er et basalt menneskeligt behov. Spørgsmålet er bare, om boligbehovet bør koste os et af de allersidste oprindelige naturområder i kommunen?

I Danmarks Naturfredningsforening mener vi, at også fri adgang til naturen må forsvares som et fundamentalt behov. Danskerne står over for sociale og helbredsmæssige udfordringer: Overvægt, mentale helbredsproblemer, social eksklusion samt luft- og støjforurening. Mange undersøgelser viser, at sundhed og velvære er forbundet med adgang til naturområder med rig biodiversitet, som f.eks Strandengen på Amager Fælled. Men flere undersøgelser viser også en forbindelse mellem social- og sundhedsmæssig ulighed og adgang til naturen. Især byboers adgang til natur er ofte bestemt af deres økonomiske ressourcer.

Mangel på natur er forbundet med faktorer som overvægt, mentale helbredsproblemer og høj dødelighed. Til gengæld er det at bo i områder med grønne åndehuller en faktor, der i betydelig grad mindsker indkomstrelaterede sociale- og sundhedsmæssige uligheder og kan modvirke konsekvenserne af fattigdom. Grønne områder er også en vigtig faktor i oplevelsen af tilhørsforhold til stedet, hvor man bor. At møde sin nabo i det lokale naturområde kan bidrage til at opbygge fortrolighed og fællesskabsfølelse. Områderne omkring Amager Fælled er bebyggede og befolket af mennesker fra alle samfundslag. Folk der er vokset op i f.eks. Urbanplanen fortæller, at den frie adgang til fælleden, herunder Strandengen, gav en fornemmelse af frihed og overskud, som har haft stor betydning for deres personlige udvikling.

Det bliver desuden mere almindeligt at bruge naturen terapeutisk - det øger den subjektive oplevelse af velvære, især hos mennesker med psykiske problemer. På Digevej, ti minutters gang fra Strandengen, ligger psykiatrisk Center Amager. Her bruger de Fælleden fast til ture og aktiviteter, og det er både patienter og personale glade for. Hvad vil mon være til størst gavn for folkesundhed og fællesskabsfølelse? At Strandengens urnatur får lov at bestå, eller at den må vige pladsen for nye boliger, som med politisk snilde og vilje kunne placeres andetsteds?