Nyhed

En by for mennesker, flora og fauna

Vi har brug for, at politikerne tænker på, at vi skal have en god by.

Det kan måske lyde sådan lidt for udflydende – for hvem vil ikke have en god by. Men det er ikke uden indhold. Den gode by er den by, der giver forrang til at mennesker, flora og fauna kan trives – og ikke forrang til investorernes pengekasser.

Vi har brug for at kommunen bruger penge på at skabe den gode by - til at købe Amager Fælled fri.

DEN GODE BY FOR MENNESKER, FLORA OG FAUNA

- og pengene og Amager Fælled

Knud Erik Hansens tale til Folkeringen på Lærkesletten den 22.10

DET ER PENGENE DER BESTEMMER ??

Jeg tror vi alle har hørt vendingen:
Det er pengene der bestemmer.

Det er rigtigt, men det også helt forkert.

Det er pengene, der har bestemt, at der skal bygges på Amager Fælled – Det er jagten efter økonomisk gevinst, der har bestemt, at kommunen vil lade By & Havn bygge.
Sådan skal vi ikke lade pengene bestemme.

Penge kan også noget andet. Vi kan som borgere vælge at bruge de penge vi har i kommunen til det vi gerne vil have.

Vi kan fortælle politikerne, at de skal vise et ansvar for naturen og købe Amager Fælled fri. Metrogæld skal IKKE betales med natur. Metroen skal betales med penge.

DEN GODE BY

Vi har brug for, at politikerne tænker by på en anden måde end de har gjort de sidste 2-3 årtier.

De har - som her på Amager Fælled ladet investorernes ønsker bestemme alt – alt for meget. Det er blevet indtjening, der bestemmer byens udvikling.

Vi har brug for, at politikerne tænker på, at vi skal have en god by.

Det kan måske lyde sådan lidt for udflydende – for hvem vil ikke have en god by. Men det er ikke uden indhold. Den gode by er den by, der giver forrang til at mennesker, flora og fauna kan trives – og ikke forrang til investorernes pengekasser.

KOMMUNEN HAR PENGENE

Kommunen har penge til at støtte den gode by – til at købe Amager Fælled Fri.

Ingen af os ved hvordan By&Havn har regnet sig frem til at det koster dem 1,9 mia. kr. ikke at få lov til at bygge på strandengen. Bruger vi By & Havns tal, så vil det koste kommunen 1,4 mia. kr. at købe både Stejlepladsen og Lærkesletten fri for bebyggelse.

Da kommunen i 2018 vedtog at bygge på Lærkesletten havde kommunen et overskud på 1,4 mia. kr. Da Folketinget sidste år vedtog at affrede, havde kommunen et overskud på 2,7 mia. kr.

Det var overskud efter at kommunen have brugt alle de penge kommunen må til det der hedder bygge og anlæg. Det er bygning af plejehjem, skoler, institutioner, pladser m.m. Havde kommunen overført pengene til By & Havn var det derfor ikke gået udover plejehjem m.m.

Og kommunen har stadig overskud.

Kommunen har de sidste 6 år fået en stadig større kassebeholdning. Den er nu på ca. 14 mia. kr.

Kommunen kan derfor betale. Vi ønsker at kommune viser vilje til at forsvare natur og biodiversitet – og købe Amager Fælled Fri.

EN BY DER ER BLØD SOM EN KROP

Sådan nogen som os, der kan finde på at demonstrere, bliver ofte beskyldt for blot at være nogen der er i mod. Det er et helt skævt billede.

Når vi står her, så er det selvfølgelig fordi vi ikke vil have det er byggeri. Men jeg tror rigtigt mange af os står her fordi vi vil naturen og naturen i byen. Vi står her fordi naturen giver os liv og fordi vi med natur giver plads til liv.

I 1969 skrev digteren Inger Christensen et lille digt som siger det så godt:

Et samfund kan være så stenet
At alt er en eneste blok
Og indbyggermassen så benet
At livet er gået i choK

Og hjertet er helt i skygge
Og hjertet er næsten hørt op
Til nogen begynder at bygge
En by der er blød som en krop

Vi vil en by der er som blød som krop - en by, der giver liv til mennesker, flora og fauna.
Når vi står her, så er det et udtryk for at hjertet ikke er hørt op.
Vi står her fordi vi vil give liv til byen

Og så må kommunen finde de penge der skal til, så vi kan købe Amager Fælled fri for bebyggelse.

Når vi om lidt går i ring så viser de lysende fakler i ringen at vi vil en by der som den bløde krop fauner mennesker, flora og fauna.

Tak fordi I er med – vi får styrke når vi er mange og mange der viser at de vil naturen.

Knud Erik Hansen, næstformand, DN København og medlem af Amager Fælleds Venners koordinationsgruppe

Foto: Andreas Merrald