Nyhed

Biodiversitet: nyt samarbejde mellem DN og Københavns Kommune

Aftalen rummer en vision om, at København skal have en natur med højere biodiversitet, større artsrigdom, og mere og bedre natur i københavnernes hverdag. Arternes tilbagegang i kommunen skal vendes til fremgang og alle københavnere skal sikres adgang til natur og grønne områder. Denne vision skal gøres konkret. Det kræver arbejde. I det arbejde skal borgerne inddrages.

DN og Københavns Kommune laver aftale om udvikling af biodiversiteten i København 

Aftalen rummer en vision om, at København skal have en natur med højere biodiversitet, større artsrigdom, og mere og bedre natur i københavnernes hverdag. Arternes tilbagegang i kommunen skal vendes til fremgang og alle københavnere skal sikres adgang til natur og grønne områder.

Aftalen rummer to spor for arbejdet hen mod mere biodiversitet.

Det første spor er udviklingen af en strategi for at fremme biodiversiteten. Den skal udvikles i samspil med alle borgere, der har noget på hjertet for flora og fauna i København.

Strategien skal omfatte både eksisterende grønne områder og nye grønne områder. Den skal derfor også indarbejdes i byplanlægningen. Den skal omfatte muligheder for at øge biodiversiteten i den del af byen, der er bebygget.

Strategien skal bl.a. omfatte

  • Mere sammenhængende natur
  • Sikring af eksisterende natur og grønne åndehuller
  • Certificering af kommunens politiker og indsatser og overvågning af dem
  • Begrønning af byen med fokus på infra-natur og natur i det åbne rum

Det andet spor skal fremme flere borgerdrevne initiativer til fremme af bynatur og naturoplevelser. Der er allerede en del borgerdrevne naturinitiativer i København. Samspillet mellem dem og kommunen skal styrkes, og nye initiativer skal støttes.

DN skal bidrage til at samle og styrke borgernes initiativer og også bidrage til, at borgerne involveres i udarbejdelsen af strategien. Aftalen er en invitation til alle borgere, der vil mere natur i København til at være med i arbejdet.

DN vil endvidere indgå i arbejdet i kommunen med at koordinere kommunens indsats og i den overordnede politiske overvågning indsatsen.

Der er meget i København, der kan forbedres.

 På nogle punkter vil der være stor samstemmighed mellem kommunen og DN om målet, men nok noget besvær med de enkelte forvaltninger, når de nogle gange følger lidt snævre sektorinteresser. De skal lære, at naturen er en væsentlig interesse, så vi i vores dagligdag kan se naturen udfolde sig over alt i byen.

På andre punkter er der ikke samstemmighed. DN vil ikke have bebyggelse på Lærkesletten og Stejlepladsen. DN vil have en stor naturpark i Nordhavn, vil sikre natur mange mindre steder som f.eks. De gamles By og i Emdruphaverne. Der er også en stor opgave i at få mere natur ind de mange lokalplaner, der vedtages til nye bebyggelser.

DN vil bruge samspillet med kommunen til at fremme mere natur i sådanne sager. I mange af de sager, hvor der ikke er samstemmighed er det helt afgørende, at også borgerne er aktive.

Aftalen rummer muligheder for at få forbedret biodiversiteten i København. Den giver kommunen udfordringer. Den giver borgere en bedre ramme for aktivt at fremme naturen i København, både ved selv at gøre noget og ved aktivt at indgå i dialogen med kommunen. Den giver DN bedre muligheder for at være naturens ven, beskytter og vogter – og for, at det kan ske sammen med aktive borgere. Det kræver en indsats - en vision gør det ikke alene.

Det er både DN København og DN på landsplan, der i DN står bag aftalen.

Læs mere