Pressemeddelelse

Danmarks Naturfredningsforening: Ikke flere kunstgræsbaner i Nørrebroparken

Københavns Kommune planlægger at lave endnu en kunstgræsbane i Nørrebroparken. Det vil tage flere grønne kvadratmeter af den i forvejen hårdt trængte og tæt bebyggede bydel. Siden 2011 har der i forvejen ligget en kunstgræsbane i Nørrebroparken. Danmarks Naturfredningsforening København (DN Kbh) mener det er en dårlig ide at fjerne flere grønne kvadratmeter fra Nørrebro.

Københavns Kommune planlægger at lave endnu en kunstgræsbane i Nørrebroparken. Det vil tage flere grønne kvadratmeter af den i forvejen hårdt trængte og tæt bebyggede bydel. Siden 2011 har der i forvejen ligget en kunstgræsbane i Nørrebroparken. Danmarks Naturfredningsforening København (DN Kbh) mener det er en dårlig ide at fjerne flere grønne kvadratmeter fra Nørrebro.

Nørrebroparken bruges af rigtigt mange borgere til mange forskellige rekreative formål. En kunstgræsbane tjener kun en enkelt brugergruppe, nemlig fodboldspillere. Det er Fodboldklubben Nørrebro United, som har bedt politikerne om kunstgræsbanen. Men kunstgræs er et unaturligt element i en folkepark som Nørrebroparken. Det er ikke rart at sidde på, det bliver meget varmt om sommeren, og banen i sig selv vil ikke indbyde til ophold, solbadning, leg og anden fysisk aktivitet, da den naturligt vil give fortrinsret til boldspillende brugere. På denne måde er kunstgræs meget ekskluderende. Dertil kommer at banen vil blive hegnet ind, og der bliver opsat lysmaster. Det bliver en relativt stor iøjnefaldende konstruktion i en smal park. Nørrebro og Nørrebroparkens brugere er ikke tjent med denne desavouering af et af bydelens vigtigste grønne områder.

Også for bynaturen og miljøet er kunstgræs en udfordring. Fuglene kan ikke søge føde i jorden, og banen afrimes om vinteren med tømidler, som er ødelæggende for de omkringstående træer. Det ses i dag tydeligt ved de døende lindetræer rundt om den nuværende kunstgræsbane. Selvom kommunen med det ny projekt vil sikre en større afstand til træerne end den nuværende bane, er vi bekymret for forstyrrelserne under anlægsfasen og om tømidler stadig kan sive til træerne under drift.

Nørrebroparken er ligesom de fleste af byens øvrige parker fredet. Fredningens formål er at sikre området som park, at opretholde de biologiske og landskabelige værdier, at muliggøre rekreativ anvendelse samt sikre den fri offentlige adgang. Der er mange hensyn i en lille park. Vi lever med at der i dag allerede er en kunstgræsbane i Nørrebroparken. Denne bane blev anlagt på en asfaltboldbane, som erstatning for eksisterende græsboldbaner, der blev midlertidigt eksproprieret i forbindelse med metrobyggeriet. At etablere endnu en kunstgræsbane oven på en eksisterende og meget benyttet græsplæne vil ganske enkelt være et uproportionalt hensyn til en smal brugergruppes ønsker i forhold til parkens brede anvendelse og bynaturen.

I høringen af den såkaldte udviklingsplan, der skal bane vej for kunststofbanen, har DN Kbh derfor anbefalet Fredningsnævnet ikke at give dispensation til anlægget.

Vi håber fredningsnævnet vender tomlen nedad til mere kunstgræs i Nørrebroparken. Og ellers må vi håbe at vores politikere besinder sig og husker at parken skal være til for alle.

Med venlig hilsen

Ole Damsgaard, næstformand
Danmarks Naturfredningsforening København

Se pressemeddelelse