Nyhed

Bypark i Nordhavnen

Danmarks Naturfredningsforening – København foreslår en placering til en bypark med bynatur i Nordhavn.

Der bygges meget i København. Store grunde og områder bliver til ny by. I områder skal der også være plads til grønne områder og gerne så store at der er plads til bynatur. Derfor foreslår Danmarks Naturfredningsfor-ening – København en ny bypark i Nordhavnen. DN København vil gerne at det bliver en park hvor der er plads til både aktiviteter og vild natur.
København udbygges i disse årtier. Der er store arealer i spil. Der bygges helt nye bydele. En god by skal også have ordentlige grønne områder. De skal også med i byudviklingen.

Nordhavn er et af de områder hvor der i disse år bygges meget og mere er planlagt. Danmarks Naturfredningsforening – København foreslår at en bypark også kommer til at indgå i planlægningen.  En bypark i Nordhavn kan blive en park ikke kun for beboere og beskæftigede i Nordhavn. Det kan også blive en bypark for store dele af København.  Der vil være metro ud til den.

På kortene vises hvor Danmarks Naturfredningsforeningen – København mener der skal anlægges en park. Det kan blive en park med mange kvaliteter. Der kan laves områder med ’vild’ natur omkring Nordhavns Tippen. Der kan laves områder til udfoldelse. Der være områder med skov. Der er mulighed for at have adgang til vand. Der er en sø midt i området og parken vil flere steder ligge ud til Øresund. Et sted vil der kunne laves en sandstrand.    

Da By&Havn begyndte udviklingen af Nordhavn skete det efter en plan med en større bypark. Det var imidlertid en plan som krævede at større vandområde nord for de eksisterende Nordhavn blev opfyldt. Denne plan blev gjort umulig, da Folketinget i 2011 i forbindelse med lov for containerterminalen forbød yderligere opfyldninger omkring Nordhavn. Siden har kommunen og By&Havn ikke vist planer for en tilsvarende bypark. Det er det Danmarks Naturfredningsforening – København hermed gør.    

Formand for Danmarks Naturfredningsforeningen København, Louise Holst Hemmingsen siger: ”Byparker bør være en del af byudviklingen og Nordhavn rummer mulighed for en bypark for både beboere i Nordhavn og alle københavnere. Det kan blive en aldeles spændende park – og en park med megen biodiversitet.”

 

Kortet viser hvor DN København gerne vil have en bypark. Området er på ca 90 ha og har har dermed den samme størrelse som den bypark By&Havn tidligere har planlagt i Nordhavn