Nyhed

By&Havn fylder sø op - ødelægger mulighed for sø i en naturpark

I Nordhavns Naturvenners forslag til Nordhavn Naturpark indgår tre søer. By&Havn nu begyndt at fylde en af disse søer op. Det er en grov ødelæggelse af muligheder for udvikling af Nordhavn. By&Havn ødelægger også den biotop, der allerede havde udviklet sig til en blomstrende fælled. Den kunne københavnerne allerede nu have fået gavn af som rekreativt område. By&Havn misbruger sit ejerskab til egenhændigt at tage beslutninger om Nordhavns fremtid. En beslutning samfundet burde tage efter debat.

BY&HAVN FYLDER SØ OP I NORDHAVN

I Nordhavns Naturvenners forslag til Nordhavn Naturpark indgår tre søer. En af disse søer er By&Havn nu begyndt at fylde op. Det er den store sø på den fælled ,som ligger syd for Nordhavnstippen.

Dermed tager By&Havn egenhændigt beslutning om fremtiden for Nordhavn inden der har været en offentlig debat og inden der i kommunen er truffet en beslutning om Nordhavns fremtid.

Det er en grov ødelæggelse af muligheder for udvikling af Nordhavn. By&Havn ødelægger også den biotop, der allerede havde udviklet sig til en blomstrende fælled. Den kunne københavnerne allerede nu have fået gavn af som rekreativt område.

Nordhavns Naturvenner har udsendt en pressemeddelelse. I den står der bl.a.:
Talsmand for Nordhavns Naturvenner, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening København siger til opfyldningen: ”By&Havn løber ensidigt efter pengene. Vi har som samfund overdraget store arealer til By&Havn. Det forpligter By&Havn til også at vise samfundsansvar. By&Havn skal ikke kun løbe efter penge. Det er også deres opgave at bidrage med arealer til natur og til rekreation. Det er deres opgave at bidrage til en reel offentlig debat om anvendelsen af By&Havn arealer. Den kortslutter de ved at fylde søen op inden der er taget stilling til Nordhavns fremtid. Det er ikke en acceptabel adfærd.”

Formand for Østerbro Lokaludvalg, Allan Marouf siger om By&Havns opfyldning: ”Det er trist, at man opfylder en af søerne. Søerne har - selvom de er kunstige - en herlighedsværdi for området.”

Nordhavns Naturvenner har derfor i brev til By&Havn opfordret By&Havn til at stoppe opfyldningen (vedlagt). Politikerne i kommunens Teknik- og Miljøudvalg har fået samme opfordring med mail.

By&Havn henviser til at de har lov til at fylde søen op, da de er ejer. Nordhavns Naturvenner mener, at det er helt utilstrækkeligt kun at henvise til hvad de har lov til. By&Havn skal også fungere som en offentlig virksomhed, der skal tage hensyn til samfundsinteresser og ikke mindst at der skal kunne være en reel debat om byens udvikling.

 

Object reference not set to an instance of an object.