Pressemeddelelse

Amager Fælled og Stejlepladsen - der mangler en plan uden byggeri

En borgerrepræsentation, der kun havde én løsning.
Den evnede ikke evnede at lytte eller tænke nye løsninger.
Der er brug for en anden løsning

Pressemeddelse

En borgerrepræsentation, der kun havde én løsning.
Den evnede ikke evnede at lytte eller tænke nye løsninger.
Der er brug for en anden løsning


Det blev en pinlig optræden i borgerrepræsentationen, da den skulle tage stilling til lokalplanerne for Lærkesletten på Amager Fælled og Stejlepladsen i Fiskerhavnen. Det var pinligt at høre mange borgerrepræsentanter, der ikke forholdt sig til de mange borgere, der havde sagt, at områderne skul­le være natur. Mange borgerrepræsentanter havde kun den ene løsning, de fandt frem til i 2018.

Det har være skræmmende at følge rådhuset fra og med budgetaftalen i 2018. I 2018 sad politikerne bag rådhusets mure og regnede med milliarder kr. By&Havn skulle have en grund, så By&Havn kunne betale gammel metrogæld. Politikerne regnede kvadratmeter grundareal, så man kunne udpege grunde, der kunne give nok penge. Det var det man snakkede op. Så vedtog man, hvor der skulle bygges.

Derefter skulle der efter lovgivningen vedtages lokalplaner. Det blev imidlertid aldrig det som lokalplaner skal. De skal bruges til at finde ud af, om der fornuftigt kan bygges. Det blev aldrig opgaven. I stedet havde kommunen gjort det til opgaven at lave lokalplanerne, så der kunne bygges ‑ og uanset, hvad der ellers kom frem under den lange offentlige debat. Og uanset de problemer, der viste sig.

På Lærkesletten siver store mængder metan og giftige og kræftkaldende op. Der siver så meget op, at der for mere end 300 mil.kr. skal laves et georggearløst system med masser af rør, alarmer m.m. Det skal i utallige årtier fungere uden at fejle blot én gang.

På Lærkesletten lever stor vandsalamandere. Det er en bilag IV art, der skal beskyttes. Det gør man ikke ved at bygge, hvor de bor.     

Lærkesletten og Stejlepladsen er grunde, der er vigtige for naturen. Den er vigtigt både for mennesker og for den flora og fauna, der er på grundene. Det er for mange af politikerne forblevet helt underordnet, fordi formålet med planerne ultimativt er at skaffe penge til By&Havn. 

Det var trist at høre, at politikerne ikke forholdt sig til, at der også er andre løsninger end at bygge. Kommunen kan betale By&Havn de 1,4 mia. kr. for ikke at bygge uden, at det går ud over nogen af de bygge- og anlægsprojekter, vi skal have i kommunen. Det er plejehjem, institutioner, skoler o.l. Kommunen har 15 mia. kr. i kassen. Selvom kommunen bruger alt, hvad kommunen må til projekter, vil kassebeholdningen sandsynligvis vokse. Om nogle år vil der sandsynligvis ligge omkring 20 mia.kr. i kassen.

1,4 mia. kr. af dem kan gøre nytte og sikre natur og kulturhistorie. Gør vi det, så undgår vi de alvorlige problemer bebyggelser på de to grunde giver. Så enkelt er det. Vi kan betale den metro, vi har fået med penge og ikke med natur. Det burde politikerne have forholdt sig til. Der var pinlig tavshed om en sådan løsning.

Men sagen er ikke endeligt afgjort. Der forestår et kommunevalg og den folkelige modstand vil vokse.

Knud Erik Hansen, formand for DN København – 40 40 43 44