Strandbeskyttelseslinjen er den linje, som er med til at beskytte den kystnære natur, vi har. Den blev indført på DNs initiativ i 1937, udvidet til 300 m i 1994 og samtidig suppleret med 3 km kystnærhedszone.

Regeringen har nu, som et led i den nuværende vækstpakke, bl.a. vedtaget at sætte strand-beskyttelseslinjen ud af kraft 10 steder i Danmark. Her skal laves såkaldte ’forsøgsprojekter’, som skal tiltrække flere udenlandske turister.

Partiet Venstre har sidenhen lavet et landdistriktsudspil, hvori de ønsker, at linjen kun skal gælde for ”sammenhængende natur” og kun indtil første hus eller første vej fra kysten. De ønsker også kystnærhedszonen ophævet. Også KL ønsker lempelser inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen.

DN vil beskytte de danske kyster, så de forbliver frie – frie til afbenyttelse og frie for unaturlige indgreb og påvirkninger. I DN København bakker vi derfor op om den nuværende lovgivning, der tilskriver de frie danske kyster uvurderlig værdi og derfor bør bevares. Vi vil gerne slå fast, at der ikke kan sælges ud af vores fælles natur.


Opdateret maj 2015