Københavns natur består primært af søer, moser, parker, grønne tage, grønne mure, lommeparker, grønne veje og boulevarder. Desuden er der udstrakte naturområder på Amager Fælled og Kalvebod Fælled.

De fleste af naturområderne i København er i dag fredede eller beskyttet under ét af EU's direktiver på natur- og miljøområdet. Et enkelt område er beskyttet på anden måde end ved hjælp af fredning - det er naturområdet omkring Grønjordssøen, Grønjorden, i den nordlige del af Ørestad.

Der er i alt 33 fredede områder i Københavns Kommune. Langt de fleste er parker, men der er også større naturområder tæt på byens centrum.