Grønbroget tudse - Københavns ansvarsart. Miljøministeriet har udpeget den grønbrogede tudse, som en art, vi særligt skal passe på og skabe gode levevilkår for.

Grønbroget tudse er gået katastrofalt tilbage gennem de senere år i Danmark. Grønbroget tudse har en sydøstlig udbredelse i Danmark. Den findes på flere både større og mindre danske øer, men mangler helt i Jylland. Den er gået meget stærkt tilbage, og flere steder er den helt forsvundet. På Fyn og på Sjælland findes den nu kun ganske få steder.

Man skønner den samlede danske bestand til ca. 20.000 dyr. Heraf findes halvdelen et enkelt sted på Møn.

Den grønbrogede tudse yngler i mange, forskellige slags vandhuller. De skal blot være solbeskinnede og ikke have ret megen bevoksning langs bredden.

Grønbroget tudse yngler ofte i vandhuller, som ikke findes hvert år, eller som er nye. Dens kraftige stemme kan være en tilpasning hertil, idet en enlig han ved sin kvækken kan lokke andre artsfæller til, når han har fundet et nyt vandhul.

Brændeskærm har altid været sjælden i Danmark, hvor den nu udelukkende har få voksesteder på Amager.

Hvis disse voksesteder ikke bliver gjort til genstand for målrettet pleje, ser fremtiden meget sort ud for denne art.

Hvis man har en særlig interesse for skærmplanter, er der selvfølgelig arter, der falder inden for kategorien "must-see', som det hedder på nydansk. Med sin yderst lokale udbredelse og store sjældenhed her på artens udbredelsesmæssige nordvestgrænse, er Brændeskærm et naturligt eksempel på en sådan art, men desværre bliver chancerne for at stifte bekendtskab med den stadig færre. Allerede i 1977, for mere end et kvart århundrede siden, udgav postvæsenet et frimærke med en tegning af Brændeskærm og påskriften "truet flora". Og den er naturligvis også rødlistet.

- Det specielle ved brændeskærmen er, at den ikke kan tåle konstant nedgræsning. På den anden side er det nødvendigt at der nedgræsses, for den kan heller ikke tåle, at der kommer for mange planter. Så vi sætter led i hver ende af indhegningen, så vi om nogle år kan lade kvierne gå ind og græsse. Så finder vi forhåbentlig en balance, fortæller skovløber ved Naturcenter Vestamager Rune Kjærgaard Lange, der også er tidl. formand for DN København.

Læs mere om planten i en artikel af Niels Faurholdt og Poul Evald Hansen fra bladet URT.
Niels (nu desværre død) var medlem af DN i Faxe og Poul Evald er formand for DN i Albertslund

Ridder-Gøgeurt - en sjælden orkidé. På Amager Fælled blev en af Danmarks sjældneste og formentlig smukkeste blomst spottet i 2016. Den vokser nær DR Koncertsalen.

Ridder-Gøgeurt (Orchis militaris) er en 25-60 cm høj orkidé, der er vidt udbredt over det meste af Europa bortset fra de nordlige egne. Ridder-Gøgeurt blev fundet første gang i Danmark i 1981 i Mariagerfjord Kommune. Voksestedet blev opfyldt og planeret i oktober 1989, hvorfor bestanden bukkede under. Antallet af blomstrende individer af ridder-gøgeurt steg til et maksimum på 12 blomstrende individer i 1987. Derefter faldt antallet, og i 1989 blev der registreret 5. Nu er den altså genfundet efter 27 år på Amager.

Planten er som alle gøgeurter fredet og må selvfølgelig ikke plukkes.

(billedet er fra Wikipedia)