Meget af arbejdet for natur og miljø foregår bag skrivebordet og pc’en. Her gennemgår I sagspapirer og bruger måske kort og de offentlige miljødatabaser for at vurdere, om DN skal klage over en afgørelse, der f.eks. forringer naturen.

Ofte skal man ud og kigge på området i virkeligheden for at vurdere sagen, så I kommer til at kende jeres kommune godt. Men arbejdet er også noget af det ”hårdeste” i DN. Ofte bliver nogle sure, når vi klager, og dét kan kræve, man er robust.

Til gengæld er det også det arbejde, der i det lange løb har stor betydning for vores landskab og dermed vores naturoplevelser. Både gennem den konkrete sag og fordi, sagsarbejdet er fundamentet i DN’s lobbyarbejde.

Husk at give ros eller ris til myndighederne og lodsejere og fortæl om jeres sejre gennem lokalpressen. Det kan også være gennem et arrangement, f.eks. ”XX store lokale sag – sådan blev resultatet”. Hvordan kan jeg blive bedre til at arbejde med sager?

I jeres afdeling er det godt, hvis nye er ”føl” i mindst et par sager sammen med et garvet bestyrelsesmedlem.

I skal også have et kendskab til lovgivningen. Og så kan I følge nogle af de mange kurser, vi udbyder gennem Naturens Universitet, hvor I får viden om VVM, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, husdyrloven osv., og endelig kan I altid ringe til de mange sagsbehandlere i Sekretariatet, der altid er parate med gode råd i en given sag.

Miljøgruppen
Som natur- og miljøorganisation har vi ret til at få aktindsigt i alle miljøsager i kommunen, og kommunen er også forpligtet til at informere os. Derfor består en stor del af vores arbejde i miljøgruppen i - efter bedste evne - at forholde os til de sager, vi får tilsendt fra kommunen. Hvis vi efter at have set på en sag ikke mener, at der er nogen problemer med den, sker der ikke mere fra vores side. Hvis vi derimod synes, at der er et eller andet galt i en sag, beder vi typisk DN's administration om at anke afgørelsen.

Ud over egentlige sager ser vi på miljøspørgsmål i en mere bred forstand. Vi tager miljøemner op, som vi enten selv mener bør have større fokus, eller sager, som medlemmerne opfordrer os til at kigge nærmere på.

Derudover beskæftiger vi os med trafikspørgsmål, når det er aktuelt

Naturgruppen
I Naturgruppen beskæftiger vi os med naturen i København, herunder også strand, søer og vandløb. Vores arbejde kan bestå i at sikre et grønt område ved fredning, at samarbejde med Københavns Kommune om plejen af et område, at klage over en tilladelse - fx en indskrænkelse af et grønt område - og meget andet.

Vi deltager aktivt i de råd, brugergrupper m.v. i København, der arbejder med at bevare og forbedre byens natur. Vi deltager altid frivilligt og ulønnet. I øjeblikket deltager vi f.eks. i Brugerrådet for Lersøparken. Rådet er med til at udforme plejeplanen for området. Rådet er et samarbejde mellem Center for Park og Natur, lokale borgere og grønne interesseorganisationer.

Vi er medlem af Det Grønne Råd i København, som drøfter indholdet af de grønne områder på et mere overordnet plan og er med til at prioritere nye grønne tiltag.