Arbejdsformer i afdelingen:
De aktive i Københavns lokalafdeling er en blandet skare - både hvad alder, beskæftigelse og måde at være aktiv på. Nogle er formelt valgte medlemmer eller suppleanter, andre er enten kommet til i årets løb eller ønsker blot at have en uformel tilknytning. Én ting er dog fælles, nemlig interessen for natur og miljø og ønsket om at gøre en aktiv indsats.

Alle der er tilknyttet lokalafdelingen mødes ca. en gang om måneden. Så drøfter vi nye større sager og tager beslutninger om nye tiltag.

Københavns Kommune er et stort område at skulle dække som frivillig lokalafdeling, og samtidig er det så heldigt at de aktive interesserer sig for mange forskellige emner inden for DN's formål. Derfor har det været naturligt at oprette en række arbejdsgrupper med hver sit interessefelt. Her er der tid til at forholde sig konkret til de enkelte sager.

For tiden er der to deciderede arbejdsgrupper: Naturgruppen og Miljøgruppen. Nye grupper kan opstå i takt med at nye emner/temaer dukker op og bliver prioriteret af de aktive i lokalafdelingen. Arbejdsgrupperne mødes ligesom afdelingen ca. én gang om måneden og rapporterer sine aktiviteter tilbage til de andre i afdelingen.