Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type DN.Departments.Website.Models.Components.FocalpointImageModel.

HVORDAN MERE GRØN BYUDVIKLING - i København

Hvordan vi kan få mere og bedre natur-grøn byudvikling i København?
Hvad er bynatur og hvorfor er bynaturen vigtig i byen?
Hvordan får vi skabt plads til natur i en by, der vokser og med stærke investorinteresser i byudviklingen?

Det er spørgsmål, som Danmarks Naturfredningsforening vil have belyst på et offentligt møde
Onsdag den 3. oktober kl 19-20.30
Masnedøgade 20 , København Ø

Der er inviteret tre personer til at komme med bud på, hvad der skal til. Det er tre personer, der hver på sin måde har en stor viden på området:

Landskabsarkitekt STIG LENNART ANDERSSON. Han har mange gange vist, at han kan lave spændende grønne områder og områder, hvor naturen har en stor rolle.

Borgerrepræsentant LARS WEISS. Han har et dybt kendskab til situationen i København som gruppeformand for socialdemokratiet, medlem af Teknik og Miljøudvalget i kommunen og har siddet i By&Havn bestyrelse.

Naturentusiasten og Amager Fælled Ven NIKOLAJ KIRK, der gennem sit arbejde for Amager Fælled har vist, at der er muligt at gøre naturen til et vigtigt emne i den offentlige debat.

Peder Agger fra Danmarks Naturfredningsforening – København, vil indlede.

Det er et tænketank-møde. Vi vil gerne, at oplægsholderne og alle mødedeltagerne bidrager med svar på, hvordan vi kan få mere og bedre grøn byudvikling. Vi vil også gerne diskutere, men vil allerhelst, at mødet sætter tanker i gang.